سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن

سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن

هدف از این پایان نامه بررسی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 56
حجم 102 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن می باشد. آبراهام مزلو روانشناس آمریکایی که دردهه 1950 درباره نظریه انگیزش تحقیق می کرد معتقد بود اشخاص تحت تأثیرنیازهای مشترک برانگیخته می شوند دراین نیازها یا هدفها اگرچه با تغییرشرایط شخصی دچارتغییروتحول شوند اما با مجموعه ازالگوها سازش پیدا می کنند وبعضی ازنیازها اساسی‌تر از بقیه هستند واگربرآورده نشوند غالب وبارز می شوند. اوهفت نیازمتفاوت را شناسایی کرد که از نظر او به لحاظ اهمیت  دارای ارجحیت هایی بودند. ازاین رو واژه سلسله مراتب را مطرح ساخت . او براین باوربود که فقط زمانی که نیازهای اساسی ما تحقق می یابد ما را به حرکت به پیش وادارمی سازد تا به برآوردن مهمترین نیازبعدی خود برآییم. مزلو استدلال می کرد که نیازاولیه ما بقاء است ، غذا ، لذات جنسی وخواب نیازهای بیولوژیکی ما هستند. این نیازها ما ونوع ما را زنده نگاه می دارند . وقتی به قدرکافی بخوانیم وبخوریم وبنوشیم ، زمان ونیروی لازم را برای برطرف کردن مهمترین نیازبعدی امنیت واطمینان خاطربدست می آوریم . وقتی احساس امنیت واطمینان خاطرکنیم ، می توانیم نیازبه تعلق داشتن ومورد مهرومحبت قرارگرفتن پیدا کنیم و در این زمینه نیاز را درمکانی میانی سلسله مراتب خود جای دارد . 

 

 

به نظرمزلو شوروشوق ما برای کسب دانش تقریباً درآخرین  مرحله جای دارد یعنی  تنها زمانی که همه نیازهای دیگرمان برآورده می شود کنجکاو می شویم وبه جستجوی پاسخهایی برای سئوالات خود برمی آییم.طرح «سلسله مراتب» نیازهای مزلو گاهی به شکل مثلثی طبقه بندی شده ارائه می شود که درآن مهمترین  نیازهای انسان روی قاعده مثلث نوشته می شود ونیازهای بعدی به همین ترتیب به طرف رأس مثلث ، درآن ثبت می شوند نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو علی رغم سادگی بسیارسودمند ومفید است این طبقه بندی نیازها  به همه ما  از جمله کودکان ، کمک می کند تا اهمیت قرارگرفتن درچارچوب ذهنی درست یا وضعیت آمادگی عاطفی  را درک کنیم تکالیف خاصی ازقبیل اجتماعی بودن ویادگیری وپیشرفت را برعهده بگیریم . بیشتر  اوقات ، همه ما نسبت به کودکان بینشی فاقد احساس ومحدود داریم وتصورمی کنیم که آنان می توانند وباید بتوانند تمام خواسته های ما را به همان دقتی که خودمان می خواهیم تأمین کنند . ( هارتلی ، بروئر، ترجمه ناهیدی،1388: 60)

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6- تعریف نظری خود شکوفایی
تعریف عملیاتی خود شکوفایی
2-1-24- تعریف خودشکوفایی
2-1-25- انتظار والدین از فرزندان
2-1-26- سلسله مراتب نیازهای انسان
2-1-27- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو
2-1-28- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر راجرز
2-1-29- نقایص افراد خودشکوفا
2-1-30- الگوی انسان سالم در اسلام
2-1-31- کارکرد خانواده بر عزت نفس فرزند
2-2- مروری بر تحقیقات مشابه
2-2-1- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران
2-2-2- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج ایران

منابع    
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

خرید فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دریافت فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

خرید پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دریافت نمونه سوال سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

خرید پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دریافت مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

خرید فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

خرید مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از download

دانلود مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

خرید پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دریافت فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

خرید نمونه سوال سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دریافت فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

خرید فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دریافت فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

خرید کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از www

دانلود مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دریافت پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

خرید فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دریافت کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

خرید تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دریافت تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

خرید فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

خرید فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود نمونه سوال سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از pdf

دانلود کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دریافت فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

خرید نمونه سوال سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

خرید فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دریافت فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دریافت فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دانلود کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از word

دریافت تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

خرید تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود پروژه سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دریافت کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دریافت مقاله سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود فایل سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دریافت فایل pdf سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

خرید کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دانلود کارآموزی سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

دریافت فایل word سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free

خرید تحقیق سلسله مراتب نیازهای انسان و بررسی خود شکوفایی در آن از free


مطالب تصادفی