دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی 

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی 

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی همراه با نحوه نمره گذاری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 21 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

معرفی و نحوه نمره گذاری پرسشنامه تعارض سازمانی

پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی شامل 9 سوال می باشد که شامل سه  مقیاس ( تعارض با رئیس، مرئوس و همردیفان) می باشد. سوالات مرتبط با مولفه تعارض با رئیس(1-4-7) که سوالات 1 و 4 به صورت مثبت و سوال 7 به صورت منفی و امتیاز آن به صورت معکوس محاسبه گردیده است. سوالات مرتبط با مولفه تعارض با مرئوس (2-5-8) که به صورت مثبت ارزیابی میگردند . و سوالات مرتبط با مولفه تعارض با همردیفان (3-6-9) می باشند. که سوالات 3 و 9 به صورت مثبت و سوال 6 به صورت منفی و امتیاز آن نیز به صورت معکوس محاسبه گردیده است. در این پرسشنامه  برای پاسخگویی از مقیاس درجه بندی پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که عبارتند از بسیار کم، کم تا حدی ( متوسط) ، زیاد، بسیار زیاد و به ترتیب نمره 1، 2، 3 ، 4 ، 5 ، در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه تعارض سازمانی

پرسشنامه  تعارض بین فردی با توجه با استاندارد بودن آن در کشور،  که در تحقیقات حسام اشراقی پایایی درونی آن تایید شده است. و جهت سازگاری سوالات این پرسشنامه باکارکنان بیمارستانها روایی محتوایی ضروری  آن توسط 2 تن از اساتید علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات در بین یک گروه 30 نفری از کارکنان بیمارستانها  توزیع گردید، و ارتباط آن 89% در 001/0 معنی دار بود، تایید شد. همچنین پایانی درونی سوالات توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای پرسشنامه تعارض بین فردی در سطح 001/0 معنی دار بود.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی بین فردی با روایی و پایایی  از free


مطالب تصادفی