دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc

دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc

دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc با شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 19 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc

این پرسشنامه خلاقیت توسط رندسیپ( 1979)  تهیه گردیده که دارای 50 سوال  بسته و هرسوال دارای 5 گزینه است که بنا به دستور العمل این  پرسشنامه ضریبی ثابت به صورت مثبت ومنفی برای هرگزینه انتخابی درنظر گرفته شده  است که به هنگام استخراج داده ها بدان اعمال می شود.

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

گزینه انتخاب شده توسط آزمون ها را باتوجه به جدول امتیاز بندی،امتیاز گذاری وسپس جمع امتیازات محاسبه می گردد.حداکثرامتیاز ممکن در این پرسشنامه 100 و حداقل 100- خواهد بود.الف) امتیازمحاسبه شده بین 80 تا 100= خیلی خلاق ب)   امتیاز محاسبه شده بین60 تا 79= خلاقیت بالای متوسط ج)امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59= خلاقیت متوسط     د) امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39= خلاقیت زیرمتوسط وامتیازمحاسبه شده بین 100- تا 19= غیر  خلاق  را نشان می دهد.(بهنام ،1388)

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

–     فرهادی پور(1388)درپژوهش خودبااستفاده ازرزش آیتم آنالیز  روایی پرسشنامه خلاقیت راتوسط اساتیدودانشجویان دوره دکتری مدیریت دانشگاه شیراز موردتاییدقرارداده است . 
–    سیادت وهمکاران (1381)در پژوهش خود،روایی پرسشنامه خلاقیت را  91/0 به دست آورده بودند و ضریب  پایایی پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)،از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ 92/0 اعلام نمودند،ترابی(1389)، پایایی این پرسشنامه  را از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه نموده است.
–    گلی (1385)درپژوهش خودازپرسشنامه خلاقیت رندسیپ  استفاد وروایی آن راموردتاییدقراردده وبااستفاده ازضریب همبستگی اعتبار پایایی پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979)را98/0اعلام کرده است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ doc از free


مطالب تصادفی