پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد با تفسیر ابعاد و مولفه های آن همراه با اعتبار و روایی و شیوه نمره گذاری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 9
حجم 41 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه شادكامي آكسفورد

پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال 1989 توسط آرگايل ولو تهيه شده است و شامل 29 گويه است. در بررسي هاي گوناگون ، پايايي بازآزمايي 81/0 پس از 4 ماه ، 67/0 پس از 5 ماه ،‌53 پس از 6 ماه گزارش شده است. براي بررسي روايي با استفاده از قضاوت دوستان دو بررسي انجام گرفت. آرگايل ، مارتين و كروسلند ( 1989) از دانشجويان خواستند تا دوستانشان را بر اساس يك مقياس ده درجه اي شادماني درجه بندي كنند، كه همبستگي ميان اين درجه بندي و پرسشنامه شادكامي آكسفورد 43/0 بود. واليانت ( 1993) نيز در يك بررسي ،‌همبستگي 64/0 و 49/0 را از راه درجه بندي دوستان و نمره پرسشنامه شادكامي آكسفورد گزارش كرده است. 

 

 

 

همچنين در پژوهش آرگايل و همكاران ( 1989) هفت عامل زير به دست آمده است : خود پنداره، رضايت از زندگي، آمادگي رواني، سرذوق بودن، احساس زيبايي شناسي، خود کارامدي، اميدواري ( علي پور و نوربالا ، ‌1378).به منظور بررسي مقدماتي پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد ، 101 دانشجوي دانشگاه هاي علامه طباطبايي و شاهد ( 62 زن و 39 مرد) با ميانگين سني 5/22  با دامنه 39-19 سال مورد بررسي قرار گرفتند.در اين پژوهش كه توسط علي پور و نور بالا( 1378)  انجام گرفت ،‌همساني دروني مواد پرسشنامه نشان داد كه تمام مواد 29 گانه آن با نمره كل همبستگي بالايي دارند. آلفاي كرونباخ 93/0و پايايي بازآزمايي پرسشنامه بعد از سه هفته(25=n ) ، 79/0 بود. همچنين براي بررسي روايي صوري پرسشنامه از 10 كارشناس نظر خواهي شد كه همگي توان سنجش شادكامي را توسط اين آزمون تاييد كردند.

 

 

 

 

 

 

در ادامه نمره گذاري عامل هاي پرسشنامه ارائه مي شود:

نمره گذاري و خرده مقیاس های پرسشنامه شادکامی آکسفورد

خرده مقياس    تعداد و شماره گويه ها
خود پنداره    1/6/10/13/14/19/23/24
رضايت از زندگي    3/9/12
آمادگي رواني    18/20/21/25
سر ذوق بودن    11/15
احساس زيبايي شناسي    2/4/7/16/27
خود کارامدي    8/17/22/26
اميدواري    28/29

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

خرید فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

خرید پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

خرید پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دریافت مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

خرید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

خرید مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از download

دانلود مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

خرید پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دریافت فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دریافت فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

خرید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

خرید کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از www

دانلود مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دریافت فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

خرید فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دریافت فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دریافت فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از word

دریافت تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

خرید تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود پروژه پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دریافت مقاله پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود فایل پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

خرید کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

دریافت فایل word پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free

خرید تحقیق پرسشنامه شادکامی آکسفورد از free


مطالب تصادفی