تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان

تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان

تحلیل و بررسی آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد دارای 254صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 254
حجم 154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده   
فصل اول   
مقدمه  
موسیقی   
بیان مسئله  
اهمیت و ضرورت پژوهش   
هدف تحقیق   
سؤال پژوهش   
فرضیه پژوهش
تعاریف مفهومی
۱ – موسیقی 
۲ – دقت و تمرکز 
تعاریف عملیاتی 
موسیقی
۲ – دقت 
فصل دوم   
پیشینه تحقیق   
هنر درمانی  
تعریف هنر
مقدمه  
تعریف کنونی هنر درمانی
بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )   
هنر درمانی به عنوان یک تخصص   
تاریخچه 
سرآغازها  
وضعیت موجود  
جایگاه تئوری در هنر درمانی  
روش شناسی در هنر درمانی   
تعریف موسیقی درمانی
موسیقی درمانی چیست ؟   
موسیقی درمانگر کیست ؟   
بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟   
چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟  
اهداف موسیقی درمانی   
فهم موسیقی  
پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی 
موسیقی درمانی برای همه 
اصول موسیقی   
مقدمه   
بیان مسئله  
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق 
ابزار تحقیق 
مقدمه  
فالگیری چیست؟   
سوابق نظری  
سوابق تجربی  
مقدمه  
انواع فال 
دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ 
فالگیر کیست؟   
زنان مشتریان اصلی فالگیری 
پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری  
فصل سوم   
تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق 
روش تحقیق
نمونه گیری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری
فصل چهارم  
مقدمه  
فصل پنجم  
بحث و نتیجه گیری  
بیان مشکلات تحقیق 
آمادگی 
شنیدن موسیقی   
جمع آوری و جذب انرژی   
تغییر جلسه های شفا بخشی   
ابزار اصلی موسیقی درمانی   
ابزار شماره ۱ موسیقی  
سبکهای موسیقی وریتم 
ابزار شماره ۲ موسیقی  
درمان از طریق تن و آلات موسیقی  
ابزار شماره ۳ موسیقی   
درمانهای صوتی
زبان عملیات عالی مغز   
تأثیر علمی لالائی ها   
پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت  
هوش تجسمی 
تجدید حیات صوتی 
بالا بردن سرعت یادگیری   
گوش دادن به موسیقی  
الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن )  
ب – هیأت صوت 
دیدن صوت 
هنر شنیدن   
گوش راست وگوش چپ   
گوش و حالت بدن   
دو چنگ هماهنگ   
صدا درمانی 
داستانهای شفابخش معجزه آسا  
اختلال کمبود توجه  
بیماری آلزایمر ( فراموشی )  
تاریخ موسیقی درمانی 
چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی   
طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی   
تم های آرام بخش   
موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران  
عوامل تعیین کننده انتخاب محرک  
همبسته های فیزیولوژیایی توجه   
تقسیم بندی دقت   
الف – متمرکز 
ب – پراکنده   
شرایط دقت   
اقسام دقت   
عوامل مؤثر بر دقت 
الف – عوامل خارجی 
ب – عوامل روانی
ابزار سنجش دقت  
فصل سوم   
روش اجرای تحقیق 
جامعه  
نمونه و روش نمونه گیری   
روش پژوهش   
ابزار و وسایل اندازه گیری   
روش انجام آزمون  
روش نمره گذاری آزمون   
روشهای آماری  
آمار توصیفی
آمار استنباطی
بیان مسئله 
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق 
مقدمه   
فالگیری چیست؟   
فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی 
فصل چهارم 
تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه  
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق 
ابزار تحقیق
سوابق تجربی  
تعاریف مفاهیم و متغیرها
سوالات تحقیق 
ابزار تحقیق
فصل پنجم   
نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها  
موسیقی درمانی 
موسیقی 
جامعه آماری  
ابزارسنجش  
نتایج تحقیق   
نظر پژوهشگر   
محدودیت ها   
پیشنهادات  
منابع  

قسمتی از متن :


مقدمه
برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .
این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، 1385 )
هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز می گذارند .
 
موسیقی
موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .
موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .
از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .
موسیقی نیازی شناختی است . با توجه به موسیقی دنیایی از زیبائی ها ، رمز و راز صوت ها ، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصورهای تازه ،الهام و خلق افکار جدید لذّت می برد . اندیشه ها و افکاری که در ذات دانش موسیقی وجود دارد وبا کنجکاوی بشر اندکی از آن کشف شده و دانش گسترده موسیقی امروزی را بوجود آورده است .
از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیّل ، حافظه ، تداعی ، الهام و …….. درآمیخته که در نتیجة آن مقوله ای شناختی بوجود آورده است.
امّا موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است . موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد .
هم چنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد . هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار هم جمع اند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع بوجود آورد و نیروی عمومی را بر انگیزد . موسیقی نیروی همدلی است ، از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقة ملّی بهره جست .
هم چنین موسیقی زبان احساسی تاریخ و فرهنگ ، آیین ها و مراسم بشری است به خصوص آن گاه که کلام و نوشتار ناتوان بوده اند . در طول تاریخ موسیقی وسیله ارتباط و بیان نیاز و القای خواست ها بوده است . موسیقی از احساس برخاسته و با آن شکل و تحول یافته است . موسیقی هر ملتی معرف روحسه و سیر عاطفی و حالت روحی آن است . از این رو با شناخت موسیقی اقوام به روش ها و نگرشهای عاطفی و رفتاری آنها پی برد و رفتارهای احساسی آنها را پیش بینی کرد .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

خرید فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

خرید فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تاثیر موسیقی آرام بخش در تمرکز دانشجویان از free


مطالب تصادفی