پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند

پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند

دانلود پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه فرزند پروری بامریند

این پرسشنامه بر اساس نظریه بامریند در سال 1991 ساخته شده است، شامل 30 ماده است که سؤالات 1، 6، 10، 13، 14، 17، 19، 24، 28 و 29 شیوه فرزند پروری سهل گیرانه، سؤالات 2، 3، 7، 9، 12، 16، 18، 21، 25 و 26 شیوه فرزند پروری استبدادی و سؤالات 4، 5، 8، 11، 15، 20، 22، 23، 27 و 30 شیوه فرزند پروری مقتدرانه را می سنجد. بوری (1991)

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه فرزند پروری بامریند

 میزان پایایی این پرسشنامه را با روش بازآزمایی 81/ برای شیوه سهل گیرانه، 85/ برای شیوه استبدادی و 92/ برای شیوه مقتدرانه گزارش نموده است. همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با شیوه سهل گیرانه (38/-) و اقتدار منطقی او (48/-) دارد. مستبد بودن پدر رابطه معکوسی با آزادگذاری (50/-) و اقتدار منطقی (52/-) او دارد. پرسشنامه بامریند توسط اسفندیاری (1374) هنجاریابی شده و میزان روایی آن 72/ گزارش شده است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

خرید فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

خرید پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

خرید پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دریافت مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

خرید فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

خرید مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از download

دانلود مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

خرید پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دریافت فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دریافت فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

خرید فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

خرید کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از www

دانلود مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

خرید فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

خرید فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

خرید فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دریافت فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

خرید فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دریافت فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دریافت فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از word

دریافت تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

خرید تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود پروژه پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دریافت مقاله پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود فایل پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

خرید کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

دریافت فایل word پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free

خرید تحقیق پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند از free


مطالب تصادفی