جزوه هندسه ترسیمی

جزوه هندسه ترسیمی

جزوه هندسه ترسیمی با کد 0050 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 1919 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


هندسه ترسیمی

تعریف علم هندسه ترسیمی

صفحات ترسیم در هندسه ترسیمی

ناحیه ها

تصویر کردن

ترسیم اپور

سه نما

نقطه

تعریف تصویر یک نقطه

مشخصات یک نقطه

ترسیم اپور نقطه

تقارن

تقارن نقاط

قرینه یک نقطه نسبت به صفحه افق تصویر

تمرین

صفحات نیمساز ناحیه فرجه ها

قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم

قرینه یک نقطه نسبت به یک خط الارض محورX

قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم

تسطیح یک نقطه در صفحه قائم وقتی که نقطه در ناحیه های مختلف باشد

تسطیح نقطه

تسطیح یک نقطه در صفحه قائم

ترسیم تسطیح قائم نقطه در اپور

انتقال بعد

دوران بعد

استفاده از خطوط کمکی 45 درجه

تسطیح یک نقطه در صفحه افق

ترسیم تسطیح افق نقطه در اپور

انتقال ارتفاع

دوران ارتفاع

استفاده از خطوط کمکی 45 درجه

تسطیح یک نقطه در صفحه افق

خط

انواع خط

خط قائم

خط منتصب

خط مواجه

خط افق (افقیه)

خط جبهی(جبهیه)

خط نیمرخ

خط غیر مشخص

خطوط منطبق بر صفحات نیمساز ناحیه ها

خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم

خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم

خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم

خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم

تسطیح خط

تسطیح ساده خط روی صفحه افق تصویر

ترسیم تسطیح خط در اپور

اثر افقی و اثر قائم خط نمیرخ

آثار خط

آثار خط در اپور

وضعیت نقطه و خط

وضعیت دو خط نسبت به هم

متقاطع بودن دو خط نیمرخ

هوازی بودن دو خط نیمرخ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از download

خرید فایل word جزوه هندسه ترسیمی از download

دریافت فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از download

خرید پروژه جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از download

دریافت نمونه سوال جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از download

خرید پروژه جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود مقاله جزوه هندسه ترسیمی از download

دریافت مقاله جزوه هندسه ترسیمی از download

خرید فایل جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از download

خرید مقاله جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از download

دانلود مقاله جزوه هندسه ترسیمی از www

خرید پروژه جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از www

دریافت فایل word جزوه هندسه ترسیمی از www

خرید نمونه سوال جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از www

دریافت فایل word جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود فایل word جزوه هندسه ترسیمی از www

خرید فایل جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از www

دریافت فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از www

خرید کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از www

دانلود مقاله جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دریافت پروژه جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از pdf

خرید فایل جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از pdf

خرید تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دریافت تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از pdf

خرید فایل جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از pdf

خرید فایل جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از word

دریافت فایل جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از word

خرید نمونه سوال جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از word

خرید فایل word جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از word

دریافت فایل جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از word

دریافت فایل جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از word

دانلود کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از word

دریافت تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود مقاله جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از free

خرید تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود پروژه جزوه هندسه ترسیمی از free

دریافت کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود فایل word جزوه هندسه ترسیمی از free

دریافت مقاله جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود فایل جزوه هندسه ترسیمی از free

دریافت فایل pdf جزوه هندسه ترسیمی از free

خرید کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از free

دانلود کارآموزی جزوه هندسه ترسیمی از free

دریافت فایل word جزوه هندسه ترسیمی از free

خرید تحقیق جزوه هندسه ترسیمی از free


مطالب تصادفی