مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 472 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

فرسودگي شغلي يك سازه چند بعدي است كه شامل خستگي(تحليل)عاطفي، خودگم كردگي(مسخ شخصيت) و احساس عدم موفقيت فردي مي‌شود(مسلچ و جکسون ، 1981). و در ميان افرادي كه با مردم كار مي‌كنند به ميزان‌هاي متفاوت اتفاق مي‌افتد(هاکانن  و همکاران، 2006). جهت اندازه‌گيري فرسودگي شغلي از مدل فرسودگي شغلي مسلچ (MBI) استفاده شده است که فرسودگي را در 3 بعد اندازه‌گيري مي‌کند و در نهايت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 22 سوالي فرسودگي شغلي مسلچ، ميزان فرسودگي شغلي کارکنان را مشخص خواهد نمود.

 

 

 

« فرويدنبرگر» به عنوان اولين كسي كه از واژه فرسودگي شغلي با مضمون امروزي آن استفاده كرده است، مفهوم فرسودگي شغلي براي اولين بار از سوي فرودنبرگر در سا ل 1974 معرفي شد.  وي فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و ناكامي‌مي‌داند كه ناشي از ارتباطات و روابط شغلي است كه به وصول نتيجة دلخواه منجر نمي‌شود(آيکن  و همکاران، 2009: 895). بايد توجه كرد، فرسودگي شغلي نوعي بيماري است كه داراي علايم و نشانه‌هاي جسمي‌و روحي ديگري نيز هست و نبايد اين نوع خستگي مزمن را با خستگي‌هاي معمولي و زودگذر اشتباه كرد.

 

 

 

 

نمونه پیشینه داخلی فرسودگی شغلی کارکنان

طاهري و همکاران (1392) در تحقيقي با عنوان بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سلامت عمومي‌در معلمان دبيرستان‌هاي شهر آبادان در سال 1390 پرداختند. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ مقطعي بوده و نمونه گيري به روش خوشه اي انجام گرفته است. حجم نمونه در اين مطالعه، شامل ۱۲۰ معلم از دبيرستان‌هاي شهر آبادان بود. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه و از سه بخش اطلاعات دموگرافيك، پرسشنامه  فرسودگي شغلي مسلچ و پرسشنامه سلامت عمومي‌گلدبرگ تشكيل شده بود.

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی فرسودگی شغلی کارکنان

سينگ و سوآر  (2013) پيامدهاي سلامتي ناشي از فرسودگي شغلي را بين 372 نفر از سازندگان نرم افزار بررسي نمودند و نشان دادند که فرسودگي شغلي بر سلامتي جسمي، رواني و رفتاري مضر است. هچنين عنوان نمودند رفاه ذهني، حمايت اجتماعي و تمرين يوگا و مديتيشن بطور ويژه مي‌تواند از اثرات فرسودگي شغلي بر سلامتي جلوگيري نمايد. همچنين فرسودگي شغلي بيشترين تاثير مضر را بر روي سلامت رواني مي‌گذارد و حمايت اجتماعي بيشترين تاثير را در جلوگيري از آن ايفا مي‌کند. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم : ادبیات نظري و پيشينه پژوهش فرسودگی شغلی کارکنان

2-1 ) مقدمه    11
2-2 )  تاريخچه فرسودگي شغلي    12
2-3 ) تعاريف فرسودگي شغلي    13
2-4 ) مدل‌هاي فرسودگي شغلي    16
2-4-1 ) مدل فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون    19
2-5 ) عوامل موثر در ايجاد فرسودگي شغلي    20
2-5-1 ) عوامل فردي  و بين فردي    23
2-5-2 ) عوامل سازماني    23
2-6 ) علائم فرسودگي شغلي    24
2-7 ) پيامدهاي فرسودگي شغلي    25

2-18 ) پيشينه تحقيق  در مورد فرسودگی شغلی کارکنان   52

2-18-1 ) تحقيقات انجام شده داخلي فرسودگی شغلی کارکنان    52

2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجي فرسودگی شغلی کارکنان    58

 چارچوب نظري تحقيق    

منابع و مآخذ
منابع فارسي    
منابع انگليسي    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی کارکنان از free


مطالب تصادفی