مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 82 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

شاید تعریف واژه مهارت های اجتماعی برای همه افراد، حتی کسانی که با روانشناسی ارتباطی ندارند، ساده به نظر برسد، اما همانگونه که مریل و گیمپل  (1998) بیان می کنند این موضوع به شدت تحت تاثیر سازه های شناختی و ویژگی های اساسی انسان مانند شخصیت، هوش، زبان، ادراک، ارزیابی نگرش و تعامل میان رفتار و محیط قرار دارد (به نقل از یوسفی و خیّر، 1381).

 

 

 

هدف از این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی می باشد

 

 

 

 

گرشام و الیوت  (1993) که در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام داده اند، مهارت های اجتماعی را این گونه تعریف می کنند:

رفتارهای انطباقی فرا گرفته شده که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر رابطه متقابل داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد منفی دارند اجتناب ورزد. همچنین مهارت های اجتماعی به آن گروه از مهارت هایی گفته می شود که اشخاص در روابط و تعاملات میان فردی خویش به کار می برند و به شخص کمک می کنند تا با دیگران به شکلی ارتباط برقرار کرده که بتواند از حقوق خویش دفاع کند، وظایف خود را به شکل مناسب و منطقی انجام دهد، در رابطه با دیگران دچار کشمکش و درگیری نشود، مردم گریز یا مردم ستیز نباشد، بلکه با مردم روابطی دوستانه، آزادانه و صمیمانه داشته باشد (لارسون، فن کات و لوزانه ، 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

1-6- تعاریف مفهومی مهارت اجتماعی 10

1-7- تعاریف عملیاتی مهارت اجتماعی      10

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی مهارت اجتماعی

2-1- مباني نظري

2-1-2- مبانی نظری مهارت اجتماعی
در این تعریف مهارت اجتماعی به چهار طبقه تقسیم می شود:
2-1-2-1- ابعاد مهارت اجتماعی

2-1-3- مفهوم تعامل دانش آموز
2-1-3-1- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز
2-1-3-1-1-  الگوی انگیزشی 
2-1-3-1-2- الگوی آشنایی – مشارکت 
2-1-3-1-3- نظریه کنترل اجتماعی 
2-1-3-1-4- نظریه دلبستگی 
2-1-3-2- تعامل رفتاری
2-1-3-3- تعامل عاطفی

2-2- تحقیقات پیشین     37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     41
2-3- نتیجه گیری     42

فهرست منابع و مآخذ     


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی 2 از free


مطالب تصادفی