پروپوزال داده کاوی در سازمان

پروپوزال داده کاوی در سازمان

هدف از پروپوزال داده کاوی در سازمان ، کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 327 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از  پروپوزال داده کاوی در سازمان ، کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران می باشد. در اين قسمت نوع تحقيق بر مبناي هدف تحقيق و روش گردآوري داده ها بيان مي شود که در ادامه به شرح آن مي پردازيم: 

 

 

 پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي باشد زيرا محقق به دنبال کشف الگوهاي پنهان ميان داده ها و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي اين الگوهاست.با توجه به ماهيت تحقيق که استفاده از داده کاوي در کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران مي باشد.

 

 

 

اين تحقيق از نوع داده محور  محسوب مي شود. پايه اصلي تحقيق بر کشف دانش از پايگاه داده مرکز مديريت شهري  137 شهرداري تهران نهاده شده است. از اين رو استاندارد جهاني CRISP-DM جهت انجام فرايند تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است که در فصل دوم به مراحل اصلي آن اشاره شد. هم چنين ساختار اجرايي تحقيق بر همين اساس مورد بررسي قرار گرفته است که در ادامه به آن مي پردازيم.با توجه به اين که در اين تحقيق از تکنيک هاي متعدد داده کاوي براي مدل سازي استفاده شده است در هر بخش سعي شده الگوريتمي که بيشترين دقت را در مدل سازي ارائه مي کند به کار گرفته شود. در فصل بعد به تفصيل به جزئيات الگوريتم هاي به کار گرفته شده پرداخته مي شود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات
مقدمه    1
1-1-   بيان مساله    2
1-2-   هدف تحقيق    3
1-3-   سوالات تحقيق    3
1-4-   اهميت و ضرورت تحقيق    4
1-5-   قلمرو تحقيق    5
1-5-1-    از منظر سازماني    5
1-5-2-    از منظر زماني و مکاني    5
1-5-3-    از منظر  موضوعي    5
1-6-   روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات    5
1-7-   تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی    6
1-8-   خلاصه فصل اول    6

 

روش تحقيق
مقدمه        46
3-1-  نوع تحقيق    46

3-2-  مدل فرايندي داده کاوي بر اساس استاندارد CRISP-DM    47

3-2-1-    شناخت کسب و کار    47
3-2-2-    شناخت داده ها     48
3-2-3-    آماده سازي داده ها    48
3-2-4-    مدل سازي    49
3-2-5-    ارزيابي مدل    49
3-2-6-    توسعه مدل    49
3-3-    داده هاي تحقيق    50
3-4-    جامعه آماري, روش نمونه گيري و حجم نمونه    50
3-5-    روش گردآوري اطلاعات و ابزار سنجش    50
3-6-    نوع داده ها و مقياس آن ها    51
3-7-    ساختار اجرايي تحقيق    51
3-7-1-    درک مساله کسب و کار    51
3-7-2-    درک داده ها    52
3-7-3-    آماده سازي داده ها    53
3-7-4-    مدل سازي    55
3-7-5-    ارزيابي نتايج    56
3-7-6-    به کارگيري مدل    56
3-8-    مدل اجرايي تحقيق    56
3-9-    خلاصه 58

 

فهرست منابع   


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

خرید فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دریافت فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

خرید پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

خرید پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دریافت مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

خرید فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

خرید مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از download

دانلود مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

خرید پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

خرید نمونه سوال پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

خرید فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

خرید کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از www

دانلود مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

خرید تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

خرید نمونه سوال پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

خرید فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دانلود کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از word

دریافت تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

خرید تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود پروژه پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دریافت کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دریافت مقاله پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دریافت فایل pdf پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

خرید کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دانلود کارآموزی پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

دریافت فایل word پروپوزال داده کاوی در سازمان از free

خرید تحقیق پروپوزال داده کاوی در سازمان از free


مطالب تصادفی