پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003

دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003

مشخصات فایل

تعداد صفحات 8
حجم 190 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی ریاضی

توضیحات کامل

پرسشنامه آنتونیک و هیسریچ

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 است که پرسش نامه  دارای مقیاس پنج درجه ای نوع لیکرت بوده و پاسخ دهنده با انتخاب یکی از ارزش های عددی بین1-5 میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه ای که ذکر شده است بیان می دارد.

 

 

کارآفرینی سازمانی     :  خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
                                   1              2        3          4         5

 

 

 

 

 

ساختار پرسش نامه کارآفرینی سازمانی

این پرسش نامه دارای شش بعد می باشد که شامل 24 گویه است. سوالات این پرسش نامه به جزء سوال دوم بعد رقابت تهاجمی، در جهت مثبت تنظیم شده است. این پرسش نامه نیز توسط کارکنان تکمیل می شود و از آنها خواسته می شود تا گویه ها را تا حدی که در مورد شرکت آنها صدق می کند، در طول مقیاس5 درجه ای لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) مشخص کنند. مولفه های سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه که در این پرسش نامه مورد استفاده قرار می گیرد در جدول زیر آمده است.

 

 

 

 

کارآفرینی سازمانی    شاخص ها    شماره سوال    جمع
 نوآوری درمحصول خدمات و فرایند    22 تا 27    6
    پیشگامی    28 تا 33    6
    ریسک پذیری    34 تا 37    4
    خودتجدیدی    38 تا 41    4
    رقابت تهاجمی    42 و 43    2
    واحدهای مستقل کسب و کار    44 و 45    2


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

خرید فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

خرید پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

خرید پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دریافت مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

خرید فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

خرید مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از download

دانلود مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

خرید پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دریافت فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دریافت فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

خرید فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

خرید کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از www

دانلود مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

خرید فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

خرید فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

خرید فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دریافت فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

خرید فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دریافت فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دریافت فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از word

دریافت تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

خرید تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود پروژه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دریافت مقاله پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود فایل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

خرید کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

دریافت فایل word پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free

خرید تحقیق پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 2003 از free


مطالب تصادفی