پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین

پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین

پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین دارای 200 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 200
حجم 18073 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پایگاه نظری
شناخت وضعیت
1- بستر طبیعی
2- قابلیت های بصری
3 -هویت بصری
4- هویت مرفولوژیک
5- نفوذپذیری
سنجش وضعیت
سیاستگذاری
1- چشم انداز
2- اهداف
3- سیاستها
4- اصول طراحی
اصول طراحی
نظم کالبدی
1- تغییر در دیدگاهها (راه برد)
2- اختلاط عملکرد و فعالیت
3- بلوک پیرامونی
4- سازمان کالبدی
5- محصوریت فضایی
6- توسعه متأثر از حمل و نقل عمومی
7- نفوذپذیری حوزه توسعه
8- خرد شدن بلوک های بزرگ
-9 تأثیر جریان هوا
10- پاکت حجمی بنا  Building Evelop
11- انعکاس تنوع و هویت پیرامون
12- فصل مشترک درعرصه عمومی
13- نفوذ بصری
 عرصه عمومی
1- تداوم شبکه سبز (تغییر در نظم فضای سبز)
2- بهره گیری از اندامهای طبیعی
3- تلفیق پارک در فضاهای  سبز خطی
4- سلسله مراتب شبکه معابر حمل و نقل عمومی
5- محورهای مختلط
6- حمل و نقل عمومی
ضوابط کنترل
1- توده گذاری
2- ضوابط کالبدی
3- ضوابط سیما و منظر
4- تیپولوژی بنا

قسمتی از متن :


تعریف طراحی شهری 

رابرت کوان   

“طراحی شهری فرایند مشارکتی و چند دیسیپلینی است که به قرارگاه های فیزیکی سکونت در شهرها، روستاها و شهرک ها شکل می دهد. بعضی طراحی شهری را هنر شکل دادن به مکان، طراحی در زمینه های شهری می دانند.
طراحی شهری درگیر با طراحی ساختمان ها، گروه بناها، مکان ها و محوطه آرایی ها و ایجاد چهارچوب و فرایند می داند که توسعه موفق را تسهیل می سازد.”


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

خرید فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

خرید پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

خرید پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دریافت مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

خرید فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

خرید مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از download

دانلود مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

خرید پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دریافت فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دریافت فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

خرید فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

خرید کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از www

دانلود مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

خرید فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

خرید فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

خرید فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

خرید فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از word

دریافت تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

خرید تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود پروژه پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دریافت مقاله پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

خرید کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

دریافت فایل word پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free

خرید تحقیق پاورپوینت کارگاه آموزشی آماده سازی زمین از free


مطالب تصادفی