جزوه رفتار سازمانی پیشرفته

جزوه رفتار سازمانی پیشرفته

جزوه رفتار سازمانی پیشرفته ،کد 0163 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 28
حجم 5477 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


تفاوت های جمعیتی بین افراد

قوانین محیط کار

عملکرد و نگهداری منابع انسانی

جنسیت

نکات برخورد یک مدیری با مدیران زن و مرد

سن

ناتوانی جسمی

نژادی – قومی

سایر ویژگی های جمعیتی

تفاوت های شایستگی بین افراد

تفاوت های شخصیتی افراد

عوامل تعیین کننده و رشد شخصیت

ویژگی های مهم شخصیت

تفاوت های ارزشی افراد

منابع و انواع ارزش ها

الگو ها و روندهای ارزش ها

تفاوت های طرز تلقی افراد

عناصر تشکیل دهنده طرز تلقیها

کار

تعارض

تعارض چیست

تعارض عمودی

تعارض افقی

مدیریت تعارض

روش های مدیریت غیر مستقیم تعارض

روش های مدیریت مستقیم تعارض

همکاری

ابزار مخالف

تعارض برد – باخت

ابزار مخالفت

مذاکره

مذارکره دو طرفه

مذاکره گروهی

مذاکره بین گروهی

مذاکره با نمایندگان حوزه ها

معیارهای مذاکره موثر

دیدگاه های متفاوت در مذاکره

مذاکره توزیعی

مذاکره منطقی

مسائل مربوط به مدیریت مذاکرع

گرفتاری های مذاکره

دستیابی به توافق منطقی

مبانی طرز تلقی

مبانی رفتاری

ارتباطات و مذاکره

جنبه های اخلاقی مذاکره

انگیزه سود

حس رقابت

توجه به عدالت

خلاصه

مفهوم فرهنگ سازمانی

سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی

فرهنگ های فرعی و فرهنگ های متقابل

فرهنگ های فرعی وارداتی و تنوع فرهنگی

وظایف فرهنگ سازمانی برای اعضای خود

سازگاری بیرونی

انسجام درونی

درکنار هم آوردن مدیران و کارکنان

جنبه های قابل مشاهده فرهنگ سازمانی

داستان ها ، اداب ، شعائر و نماد ها

مفاهیم مشترک

قواعد و نقش های فرهنگی

ارزش ها و فرهنگ سازمانی

ایجاد پیوستگی بین عملیات و ارزش ها

اجزای فرهنگ سازمانی قوی

مفروضات عمومی و فرهنگ سازمانی

مفروضات عمومی و فلسفه مدیریت

مفروضات عمومی و فرهنگ ملی

مدیریت فرهنگ سازمانی : ایجاد ، تقویت و تغییر فرهنگ

به کار بردن فرهنگ سازمانی در یاری رساندن به شرکت برای فرهنگ

اخلاق و فرهنگ سازمانی

خلاصه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

خرید فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دریافت فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

خرید پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دریافت نمونه سوال جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

خرید پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دریافت مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

خرید فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

خرید مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از download

دانلود مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

خرید پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دریافت فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

خرید نمونه سوال جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دریافت فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

خرید فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دریافت فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

خرید کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از www

دانلود مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دریافت پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

خرید فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دریافت کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

خرید تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دریافت تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

خرید فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

خرید فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از pdf

دانلود کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دریافت فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

خرید نمونه سوال جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

خرید فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دریافت فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دریافت فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دانلود کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از word

دریافت تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

خرید تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود پروژه جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دریافت کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دریافت مقاله جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود فایل جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دریافت فایل pdf جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

خرید کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دانلود کارآموزی جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

دریافت فایل word جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free

خرید تحقیق جزوه رفتار سازمانی پیشرفته از free


مطالب تصادفی