فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی

فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی

هدف از این تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 137 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

فرسودگی هیجانی به عنوان یک فشار مزمن ناشی از کار است و به صورت رایج بین افرادی که به گونه های مختلف با مردم کار می کنند اتفاق می افتد(مسلش و جکسون، 1981) کارکنان مرزهای تعیین شده به خصوص شغل پرستاری با یک استرس بزرگ سروکار دارند زیرا آنها زمانی که متوجه می شوند نیازهای مشتری با سازمان مطابقت ندارد در یک موقعیت دشوار قرار می گیرند (کوردز  و داهرتی،1993)

 

 

 

این کارکنان در یک جنگ سه گوشه هستند که مشتری و سازمان در دو انتهای رقابت می باشند، در حالی که کارمندان مرزهای تعیین شده در بین قرار گرفته اند .اگر کارکنان مرزهای تعیین شده توانایی رهایی و خلاصی از کشمکش بین نیازهای سازمان و مشتری را نداشته باشند، ممکن است کارکنان برای نشان دادن نارضایتی و ناخوشایندی خود از سازمان، به خرابکاری عمدی در خدمات دست بزنند. کارشکنی در خدمت عمدی، رفتارهایی را که به طور منفی روی ارتباط بین سازمان و مشتری اثر می گذارد را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

خرابکاری و کارشکنی در خدمت به طور منفی روی روابط سازمان و مشتری اثر می گذارد. به عنوان مثال خشونت و عصبانیت یک کارمند با مشتری اضافه یا کم کردن خدمات به صورت عمدی، کاهش سرعت در عملکرد و تبعیض قائل شدن بین مشتریان نمونه ای از فرسودگی هیجانی هستند. تحقیقات نشان می دهد که بیش از 85% از کارکنانی که با مشتریان در ارتباط هستند در خدمت درگیر شده اند. (هاریس و آگبانا، 2002) شش فاکتور برجسته و مهم که روی کارشکنی درخدمت تاثیر دارند را مورد بررسی قرار داده اند. دراین مطالعه آنها متوجه شدند تمایل یک کارمند برای کارشکنی و خرابکاری ناشی از فرسودگی هیجانی است و خواست های یک کارمند برای باقی ماندن در جایگاه فعلی،آگاهی نظارتی وادراک کنترل فرهنگی به صورت معکوس رفتارها و روش های کارشکنی در خدمت را تحت فشار قرار می دهد . فرسودگی هیجانی را علت کلیدی تمایل کارمندان مرزهای تعیین شده برای کارشکنی در خدمت می دانند. تعارض میان فردی و گران باری نیز به عنوان فاکتور هایی مشاهده شده اند که فرد را به سمت فرسودگی سوق می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری و مفهومی فرسودگی هیجانی

تعریف عملیاتی فرسودگی هیجانی
–    2-1) مقدمه    3
2-2 ) شغل چيست؟    3
2-2-1)حرفه:    4
2-2-2 )وظيفه:    4
2-2-3) گروه شغلي:    4
2-2-4) تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني    4
–    2-3)  هیجان در محیط کار:    7
–    2-4 ) فرسودگی هیجانی    9
–    2-5) تعریف فرسودگی هیجانی:    11
2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران    12
–    2-6 ) رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي :    18
2-6-1): نظریه منابع  بقا    18
2-6-2) رويكرد باليني  :    20
2-6-3) رويكرد روانشناختي- اجتماعي:     22
2-6-4) رويكرد تبادلي  چرنیس:    23
2-6-5) مدل كاپنر    25
2-6-6) رويکرد ساختاري    25
–    2-31) پیشینه تحقیق    27
2-31-1) تحقیقات داخلی    27
2-31-2) تحقیقات خارجی    28
–    منابع    31
–    منابع فارسی:    32
کتاب:    32
مقالات:    33
پایان نامه:    34
مجلات:    34
–    منابع غیرفارسی:    35


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

خرید فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

خرید پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دریافت نمونه سوال فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

خرید پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دریافت مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

خرید فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

خرید مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از download

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

خرید پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

خرید نمونه سوال فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

خرید فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

خرید کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از www

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دریافت پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دریافت کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دریافت تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود نمونه سوال فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از pdf

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

خرید نمونه سوال فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

خرید فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از word

دریافت تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دریافت کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دریافت مقاله فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود فایل فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

خرید کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی از free


مطالب تصادفی