پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 293 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

قسمتی از متن :


روش نمره گذاری و تفسیر 
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت دارای ۵۴ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی پرسشنامه 
در پژوهش محمدی زیدی و همکاران (۱۳۹۰) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایائی پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر در جدول زیر ارائه شده است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

خرید فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

خرید پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

خرید پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دریافت مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

خرید فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

خرید مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از download

دانلود مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

خرید پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دریافت فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دریافت فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

خرید فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

خرید کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از www

دانلود مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

خرید فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دریافت فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از word

دریافت تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

خرید تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود پروژه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دریافت مقاله پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود فایل پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

خرید کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

دریافت فایل word پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free

خرید تحقیق پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر از free


مطالب تصادفی