دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی

دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی

دانلود پرسشنامه سبک های هویت جوانان برزونسکی 1998

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 18 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه سبک های هویت(ISI-6G)

 هویت اولین بار توسط برزونسکي (1998) برای اندازه گیري فرآیندهای شناختی  اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسائل مربوط به هویت از آن استفاده می کنند، طراحی شد. براساس دیدگاه برزونسکی  نوجوانان سه جهت گیری متفاوت یا سه سبک پردازشی هویتی مختلف را انتخاب می کنند.  این پرسشنامه سه سبک هویتی شامل اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل 40 سؤال است. 

 

 

 

پاسخ هر سؤال بر روی یک طیف پنج درجه ای (کاملا مخالف = 1؛  مخالف =  2؛ تاحدودی موافق= 3؛  موافق = 4؛کاملاً موافق = 5) مشخص مي شود. در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم / اجتنابی و تعهد هویت به ترتیب 71/0، 53/0، 65/0 و 72/0 به دست آمد. فیض آبادی و همكاران (1391) با هدف بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی ضرایب آلفای برای اين پرسشنامه در سطوح سه گانه سبک های هویت و عامل تعهدهویت برابر 79/0؛ 81/0 و 84/0گزارش کردند.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی از free


مطالب تصادفی