مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 376 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

حمايت شغلي (كه در مطالعات مختلف با عنوان حمايت اجتماعي در محل كار نيز بيان شده است) به عنوان محصول روابط شغلي بين فردي كه توانايي فرد را در سازگاري با مسائل شغلي ممكن مي سازد، تعريف شده است (15).  

 

 

 

حمايت شغلي به عنوان كليد منبع زمينه اي سازش با عوامل ايجاد كننده  استرس شغلي ملاك قرار گرفته است. حمايت شغلي شامل روابط بين فردي مثبت در اجتماع محل كار مي باشد و شامل حمايت ابزاري و عاطفي مي باشد. مانند آزادي بيان افكار، روابط دوستانه و مورد تشويق واقع شدن. حمايت شغلي اغلب به دو بخش تقسيم مي شود: حمايت از كاركنان و همبستگي بين كاركنان . حمايت از كاركنان به ميزان ارتباط و روابط دوستانه بين كاركنان مسئول و غير مسئول بر مي گردد در حالي كه همبستگي بين كاركنان تمايل همكاران به بودن با يكديگر و كمك به يكديگر در محيط كاري مي باشد (31).  

 

 

 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه حمایت شغلی و با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی می باشد.

 

 

 

 

محققين نشان داده اند كه محدوده رفتارهاي حمايتي  را نياز افراد تعيين ميكند اين رفتارهاي حمايتي دردسته بندي گسترده تر به دو نوع حمايت تقسيم بندي شده اند: حمايت عاطفي  و حمايت ابزاري . حمايت عاطفي اطلاعاتي است كه از ديگران به دست آمده كه به شخص احترام گذاشته شود و پذيرفته شود. اين نوع حمايت مشخص مي كند كه افراد توسط ديگران ارزش گذاري شده اند. درمقابل حمايت ابزاري شامل محدوده وسيعي از حمايت هاست كه بر اعمالي كه به صورت كمكي توسط ديگران به فرد ارائه ميشود تمركز دارند. چنين فعاليتهايي شامل كمك به مسئوليت هاي كاري، پيشرفت درحل مشكلات وتقسيم دانش است. به علاوه دو منبع اصلي حمايت وجود دارند: حمايت بر پايه كار(مسئول-همكار) و حمايت بر پايه غيركار(مانند شريك زندگي-خانواده-دوستان). در مواجه با استرس زاهاي محل كار ، منابع سازماني حمايت بيشتري از خانواده و دوستان خارج از محل كار فراهم مي كنند ( 5).

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی از free


مطالب تصادفی