پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر دارای 9 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 9
حجم 26 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


 هوشبهر مقیاس کلی 

هوشبهرهای کلامی و عملی

تغییرپذیری خرده آزمون های درون مقیاس ها

تغییر پذیری میان خرده آزمون ها

تغییر پذیری درون خرده آزمون ها

تجزیه و تحلیل کیفی

اطلاعات عمومی 

گنجینه لغات 

درک و فهم

فراخنای ارقام 

تکمیل تصاویر 

قسمتی از متن :


سطح 1 – هوشبهر مقیاس کلی :
     برای ارزشیابی سایر توانایی های شناختی ، پایه و بافت کلی را فراهم می کند .
     معمولا تنها نمره ای است که بیشترین اعتبار و روایی را دارد .
     موقعیت نسبی شخص را با همسالانش به دست می دهد .
     یک برآورد کلی از توانایی های ذهنی او در اختیار می گذارد .
سطح 2 الف : هوشبهرهای کلامی و عملی :
     بررسی هوشبهرهای کلامی و عملی ، و برسسی تفاوت نسبی بین آنها مهم است .
     تفاوت ممکن است صرفا بیانگر اطلاعات سودمند باشد و الزاما نشانه ای از بیماری پنهان نیست .
     در مواردی که تفاوت نمره ها 25 یا بالاتر باشد احتمال آسیب مغزی بیشتر است
     هرگونه تفسیر در مورد تفاوت نمره های آزمودنی در هوشبهر های کلامی و عملی باید با در نظر گرفتن و توجه به وضعیت جمعیت شناختی وی صورت گیرد .
سطح 2 ب  : هوشبهرهای کلامی و عملی
     معانی وابسته به نمره های عامل مورد توجه قرار گیرد .
     عامل آزادی از حواسپرتی (در مقیاس کودکان ) شامل محاسبه عددی ، فراخنای ارقام و رمز گردانی  می باشد .
     رهایی از حواسپرتی با تمرکز ، توجه و حافظه همبستگی نشان داده است .
     پایین بودن نمره عامل رهایی از حواسپرتی ممکن است کاهش عملکرد آزمودنی در سایر حوزه ها را سبب شود ، لذا در برآورد قابلیت کلی شخص این نکته را باید مورد توجه قرار داد …

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

خرید فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

خرید پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

خرید پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دریافت مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

خرید فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

خرید مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از download

دانلود مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

خرید پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دریافت فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دریافت فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

خرید فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

خرید کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از www

دانلود مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

خرید فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دریافت فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

خرید فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دریافت فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دریافت فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از word

دریافت تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

خرید تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود پروژه پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دریافت مقاله پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود فایل پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

خرید کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

دریافت فایل word پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free

خرید تحقیق پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر از free


مطالب تصادفی