جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول

جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 130 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 130
حجم 861 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول :فیزیک جدید 

دستگاه SI یا متریک

مکانیک کلاسیک (نیوتونی)

دلایل توانایی حرکت یا کار 

اصل بقای انرژی مکانیکی« بقائی » 

هدف از مکانیک کلاسیک 

جسم برون بعد هندسی 

حرکت دورانی 

استاتیک (تعادلشناسی) 

موج

امواج ایستاده 

تداخل : برهمنهش

بیان عدم قطعیت 

فصل دوم : مکانیک نسبیتی

هم وردایی قانون دوم نیوتن. 

آزمایش مایکلسون مورلی در مورد اتر

غیرهمزمانی (غیرهمفازی) ساعتهای متحرک 

مسأله 

فصل سوم : دینامیک نسبیتی

تحت تبدیلات لورنتس

در مکانیک نسبیتی و مکانیک کوانتوم، 

انرژی جنبشی و انرژی کل نسبیتی 

انرژی جنبشی 

مسأله 

 تبدیلات فضا – زمان 

فصل چهارم

اثر فوتوالکتریک

دید کلاسیکی 

شرح بروز اثر فتوالکتریک 

 رابطه نسبیتی اثر فتوالکتریک 

اثر تابشترمزی (برم اشترالانگ) 

اصل بقای اندازه حرکت خطی 

پایستگی انرژی کل 

فصل پنجم

تابع موج همبسته به حرکت ذره

چاه مربعی با دیوارههای نامتناهی

فصل ششم: تابش جشم سیاه

تابa جسم سیاه 

 اثر فوتو الکتریک

 اثر کامپتون 

 تابشترمزی 

 تولید و نابودی زوج

در آشامی فوتونها

 اتم بوهر 

مسائل نمونه

حل مسائل نمونه

منابع

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول :فیزیک جدید  

 
فیزیک : علم اندازه گیری کمیتهای فیزیکی است.  

مکانیک : علم بررسی حرکت اجسام است.  

دستگاه SI یا متریک

کمیت فراگیر، بعد یا دیمانسیون است.  

Ts = [زمان] (M(Kg = [جرم] L = [طول]  مکانیک کلاسیک (نیوتونی)

 
محدود به بررسی اجسام بزرگی است که با سرعتهای کم و معمولی حرکت میکنند و تحت این
شرایط جرم دستگاه ثابت میماند یعنی

دارای مفهومی مطلق است.  

با حذف توسعه و گسترش فضایی جسم، آن را تبدیل به نقطۀ مادی یا ذرمیکنیم که ذرات یا نقطه های مادی فقط دارای حرکت انتقالی

هستند.  

سینماتیک : بخشی از علم مکانیک که تنها به بررسی حرکت ماده میپردازد. کمیتهای سینماتیک مانند جابه جایی، سرعت و

شتاب. کمیت فیزیکی نردهای : دارای بزرگی و یکا است.  

کمیت فیزیکی برداری : علاوه بر بزرگی و یکا دارای جهت میباشد.  

سینماتیک (حرکت شناسی) 

دینامیک (نیروشناسی)

 استاتیک (تعادل شناسی) 

اکثر کمیتهای فیزیکی برداری هستند مثل گشتاور.  

حرکت : تغییر وضعیت در طول زمان نسبت به یک مبدأ خاص است.  

مسیر حرکت : مجموع مکان هندسی نقاطی که از مبدأ به مقصد طی میشود.  

حرکت انتقالی محض : به یک ناظر ساکن یک دستگاه دکارتی وصل میکنیم محورهای مختصات دستگاه متصل به ناظر.  

و…

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه کامل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها به ای قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

خرید فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

خرید پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دریافت نمونه سوال جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

خرید پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دریافت مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

خرید فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

خرید مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از download

دانلود مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

خرید پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دریافت فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

خرید نمونه سوال جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دریافت فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

خرید فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

خرید کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از www

دانلود مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دریافت پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دریافت کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

خرید تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دریافت تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از pdf

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

خرید نمونه سوال جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

خرید فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از word

دریافت تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

خرید تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود پروژه جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دریافت کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دریافت مقاله جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود فایل جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

خرید کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

دریافت فایل word جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free

خرید تحقیق جزوه فیزیک پزشکی و پرتوها قسمت اول از free


مطالب تصادفی