پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت

دانلود پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 15 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه مقیاس BAS-BIS

این مقیاس شامل ٢٤ پرسش خود گزارشی است که توسط کارور و وایت در سال ١٩٩٤ تهیه شده است. زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویایی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.

 

 

مقیاس BAS نیز شامل ١٣ آیتم بوده و حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را اندازه می گیرد. این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از: سائق (شامل ٤ آیتم)، پاسخدهی به پاداش (شامل ٥ آیتم) و جستجوی شادی و سرگرمی (شامل ٤ آیتم). پاسخدهی به پاداش، درجه ای را که پاداشها به هیجانهای مثبت منجر می-شوند، اندازه می گیرد. در حالی که سائق، تمایل فرد به تعقیب فعالانه اهداف مطلوب را اندازه گیری می کند و زیر مقیاس جستجوی لذت، تمایل فرد به تعقیب اهداف مطلوب و تمایل فرد به پاداشهای جدید و روی آوردن به رویدادهای بالقوه پاداش دهنده در تحریک لحظه ای را اندازه می گیرد.

 

 

 

 

چهار آیتم اضافی به عنوان آیتم های پوششی در مقیاس آورده شده اند و نقشی در ارزیابی BIS، BAS ندارند(عبدالهی مجاریشن، ١٣٨۹). به گزارش کارور و وایت (١٩٩٤)، ثبات درونی زیر مقیاس BIS، ٧٤/0 است و ثبات درونی سه زیر مقیاس پاسخدهی به پاداش، سائق و جستجوی سرگرمی به ترتیب ٧٣/0، ٧٦/0 و ٦٦/0 می باشند(عبدالهی مجاریشن، ١٣٨۹).

 

 

 

کلید سوالات پرشنامه مقیاس BAS/BIS

سائق    3-9-12-21
جسجوی شادی وسرگرمی    5-10-15-20
پاسخ به پاداش    4-7-14-18-23
BIS    2-8-13-16-19-22-24
سوالاتی که نمره گذاری معکوس دارند     2،22

 

 

نمره گذاری :
کاملا موافقم:یک                               تاحدی مخالفم :سه 
تاحدی موافقم :دو                             کاملا مخالفم :چهار  

 

 

 

  


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

خرید فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

خرید پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

خرید پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دریافت مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

خرید فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

خرید مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از download

دانلود مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

خرید پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دریافت فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دریافت فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

خرید فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

خرید کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از www

دانلود مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

خرید فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

خرید فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

خرید فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دریافت فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

خرید فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دریافت فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دریافت فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از word

دریافت تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

خرید تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود پروژه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دریافت مقاله پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود فایل پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

خرید کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

دریافت فایل word پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free

خرید تحقیق پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت از free


مطالب تصادفی