جزوه مبانی زیبایی شناسی

جزوه مبانی زیبایی شناسی

جزوه مبانی زیبایی شناسی ،کد 0165 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 85
حجم 26163 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب: جزوه شماره 1 (27 صفحه) تایپی


مبانی زیبایی شناسی

زیبایی شناسی ارسطو

نوشته های ارسطو درباره زیبایی شناسی

پیشگامان

مفهوم هنر

هنرهای تقلیدی

مفهوم تقلید در هنر

هنر و شعر

تفاوت های میان هنر

تطهیر از طریق هنر

هدف هنر

استقلال هنر و حقیقت هنری

معیارهای هنر

مفهوم زیبایی

نظم ،نسبت و اندازه

زیبایی و قابلیت ادارک

دامنه و ویژگی زیبایی

تجربه زیبایی شناختی

چکیده

زیبایی شناسی افلاطون

نوشته ها و مطالب افلاطون درباره زیبا شناسی

مفهوم زیبایی

حقیقت ،خوبی ، زیبایی

مخالفت با فهم لذت گرایانه و کارکردی زیبایی

ادارک عینی زیبایی

زیبایی به عنوان نظم و اندازه

مثال زیبایی

زیبایی بزرگ و زیبایی اعتدال ، زیبایی نسبی و زیبایی مطلق

مفهوم هنر،شعر در برابر هنر

تقسیم بندی هنر ،هنرهای تقلیدی

هنرهای تصویر ساز

کارکردهای هنر : فایده اخلاقی و حقانیت

محکومیت هنر

تعارض میان فلسفه و هنر

چکیده

 

جزوه شماره 2 (47 صفحه) دست نویس


زیبایی و والایی در نظر کانت

نقد نیچه از کانت

نقد کانت

تفاوت زیبایی و والایی

والایی از نگاه کانت

والایی ریاضی

والایی پویا

نسبت با زیبایی

نسبت با والایی

زیبایی و والایی در نظر کانت

زیبایی آزاد

زیبایی قیاسی

زیبایی طبیعی

زیبایی هنری

مبانی زیبایی شناسی

کانت در نقد دو دیدگاه کلاسیک از هنر

تحلیل و تعریف زیبایی از نظر کانت

کیفیت

امر زیبا

کمیت

نسبت

جهت

نظر کانت در مورد زیبایی

سه عرصه کانت

بیانگری هنر از هگل

هنر بیانگر چیست؟

مباحث هگل

زیبایی از نظر هگل

زیبایی هنری

زیبایی طبیعی

سه مرحله تاریخ هنر

هنر نمادین

هنر کلاسیک

هنر رومانتیک

پنج رسالت هنر هگل

طبقه بندی هگل از شعر

مقدمه ای درباره هنر رومانتیک

نووالیس

انتقادات والتر بنیامین

علیه نیت هنرمند

انتقادها

عین القضات همدانی

زمینه شکل گیری فرمالیسم روسی

نظریات هائسلیک

نسبت شکل و معنا در آثار فرمالیست های روسی

انتقاد به فرمالیست ها

ساختار چیست؟

ساختار گرایی

تعریف ساختار گرایی

وظیفه نقد ساختاری

آغاز ساختارگرایی

کارکردهای ساختارگرایی

گرایش های افراطی به ساختارگرایی

گرایش های افراطی به ساختارگرایی

مرور ادبیات

بحث  نتیجه گیری

کلید واژه

 

جزوه شماره 3 (11 صفحه) تایپی


مدرنیسم از نظر آدورنو

نقد آدورنو از زیبایی شناسی

بیانگری هنر از نظر کروچه و کالینگوود

نسبت شکل و حس از نظر لانگر


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

خرید فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

خرید پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

خرید پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دریافت مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

خرید فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

خرید مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از download

دانلود مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

خرید پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دریافت فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دریافت فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

خرید فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

خرید کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از www

دانلود مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

خرید فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

خرید فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

خرید فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دریافت فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

خرید فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دریافت فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دریافت فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از word

دریافت تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

خرید تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود پروژه جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دریافت مقاله جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود فایل جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

خرید کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

دریافت فایل word جزوه مبانی زیبایی شناسی از free

خرید تحقیق جزوه مبانی زیبایی شناسی از free


مطالب تصادفی