پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

هدف از این پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 166 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن می باشد.از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.

 

 

 

تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مسئله    5
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7
1-5-اهداف تحقیق    8
1-5-1-هدف کلی    8
1-5-2-  اهداف ویژه:    8
1-5-3-اهداف کاربردی:    8
1-6-فرضیه های تحقیق    9
1-6-1-فرضیه اصلی :    9
1-6-2-فزضیه های فرعی:    9
1-7-روش تحقیق    9
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10
1-9-روش نمونه گیری    10
1-10-ابزار گردآوری داده ها    11
1-11-تعريف واژه‏ها    11

 

روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه    123
3-2-قلمرو تحقيق    124
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق    124
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    124
3-3-روش نمونه گیری    124
3-4-تعیین حجم نمونه    125
3-5-ابزار گردآوری داده ها    126
3-6-بررسی پایایی    126
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق    128
3-8-تعيين روايي    130
3-9-روش تحقیق    130
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف    131
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن    132
3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون    133
3-9-4  رگرسیون خطی    134
3-9-5  آزمون فریدمن    137

منابع    
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

خرید فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دریافت فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

خرید پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

خرید پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دریافت مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

خرید فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

خرید مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از download

دانلود مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

خرید پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دریافت فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

خرید نمونه سوال پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دریافت فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

خرید فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دریافت فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

خرید کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از www

دانلود مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دریافت پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

خرید فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

خرید تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

خرید فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

خرید فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دریافت فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

خرید نمونه سوال پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

خرید فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دریافت فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دریافت فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دانلود کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از word

دریافت تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

خرید تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود پروژه پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دریافت کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دریافت مقاله پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود فایل پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دریافت فایل pdf پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

خرید کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دانلود کارآموزی پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

دریافت فایل word پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free

خرید تحقیق پروپوزال پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن از free


مطالب تصادفی