جزوه والیبال تخصصی

جزوه والیبال تخصصی

جزوه والیبال تخصصی ، با کد 0174 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 88
حجم 5633 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


گرم کردن و سرد کردن

سرد کردن

آمادگی اولیه

انواع گارد

وضعیت صحیح اندم ها در گارد

وضعیت پا

وضعیت نیم تنه بالایی

وضعیت دست ها

وضعیت سر و گردن

علت استفاده از گارد

وضعیت صحیح در گارد متوسط

جابجایی

داش یا سریع دویدن

پابکس و یا پا پهلو

پای متقاطع یا ضربدری

انواع حرکات پا

نتایج حرکت پا

فنون والیبال

فن یا تکنیک

خطای طولی و عرضی

خطای طولی

خطای عرضی

پاس پنجه

مراحل دریافت و ارسال توپ با پنجه

نکات مهم در پنجه

انواع پاس پنجه

خطای پاس پنجه

تقسیماته پنجه از نقطه نظر ارتفاع

زوایای بدن در گارد پنجه

پاس پنجه پشت

پاس چانبی

پاس پنجه با پرش

پاس پنجه با یک دست

پاس پنجه بالای سر

اشکالات عمومی در پنجه و علل آن

کاربرد انواع پاس پنجه

پاس پنجه پشت

پاس ساعد

انواع پاس ساعد

نکاتی در مهارت ساعد

اشکالات تکنیکی ساعد و علل آن

سرویس

انواع سرویس

طرز ایستادن

وضعیت توپ

تماس با توپ

پهلو به تور

وضعیت پاها

وضعیت دست

سرویس چکشی

پرتاپ توپ

تماس با توپ

سرویس برگردان ساده

سرویس برگردان موجی

سرویس پرشی

موارد که در انجام سرویس باید رعایت کنیم

نکاتی که عدم رعایت آن منجر به خطا در سرویس می گردد

اسپک

ضربه زدن به توپ

فرود آمدن

برگشت

آبشار بلند

آبشار کوتاه

زمان حرکت اسپوکر در انواع پاس ها

علت تماس تور در موقع اسپک

دفاع

مراحل دفاع

استقرار در مقابل تور

دسترسی به توپ زمان دفاع

فرود آمدن

نکاتی که در دفاع باید رعایت کرد

اشتباهات تکنیکی در دفاع و علل آن

لحظه پریدن در دفاع

انواع توپگیری

توپ گیری با یکدست

رولینگ از جلو یا توپ گیری با شیرجه و غلت

توپگیری با پنجه

توپ یری با ساعد

شیرجه غلت یا رولینگ از جلو دو دست و تک دست

تاکتیک

سیستم

کاربرد سیستم

توامندی بازیکن

ارنج

دفاع از مدافع

سیستم شش جلو

معایب و محاسن سیستم ها

سیستم شش عقب

پیشنهاداتی برای جلسات تمرین

وسایل تجهیزات

منطقه بازی

خطوط روی زمین

خط مرکزی وسط

خط حمله

مناطق و نواحی

منطقه سرویس

منطقه تعویض

ناحیه گرم کردن

منطقه جریمه

تور و میله ها

نوارهای کناری

آنتن ها میله ها

ترکیب تیم ها

استقرار تیم

کاپیتان

درخواست اجازه برای

درخواست تای اوتها و تعویض ها

قبل از شروع مسابقه

در جریان مسابقه

کمک مربی

خطا

نتایج برنده شدن در هررالی

برنده ست

برنده مسابقه

امتناع از بازی و تیم ناقص

قرعه باسکه

دوره گرم کردن

برگ ارنج تیم

جایگیری

نحوه جاگیری بازیکنان

ارتباط بین جاگیری های بازیکن

خطای جاگیری

چرخش

خطای چرخش

محدودیت های تعویض

تعویض استثنائی

تعویض بواسطه اخراج یا محرومیت

تعویض غیر قانونی

عملیات بازی

توپ خارج از بازی

توپ داخل

توپ خارج

بازی با توپ

تماس های تیم

تماس های متوالی

تماس های همزمان

کمک گرفتن در زدن توپ

مشخصات زدن توپ

موارد استثناء

خطاها در بازی با توپ

کمک گرفتن در زدن توپ

دو ضربه زدن

توپ در ارتباط با تور

عبور توپ از تور

تماس توپ با تورگ

توپ در تور

بازیکن در ارتباط با تور

رساندن دست ها به آن طرف تور

نفوذ از زیر تور

نفوذ بداخل زمین حریف در آنطرف خط مرکزی

تماس با تور

خطاهای بازیکن در ارتباط با تور

اجازه زدن سرویس

اجرای سرویس

استتار

خطاهای سرویس

سرویس زننده

خطاهای بعد از زدن سرویس

خطا هایی که بعد از زدن سرویس صورت می پذیرد و خطاهای جاگیری

ضرب حمله

محدودیت ها در ضرب حمله

خطاهای ضربه حمله

بازیکن لیبرو

دفاع

دفاع کردن

قصد دفاع

دفاع کامل شده

دفاع جمعی لمس توپ در دفاع

دفاع کردن در فضای حریف

دفاع و تماس های تیم

دفاع از سرویس

خطاها در دفاع کردن

توقف و تاخیرها

تعداد وقفه های قانونی

درخواست برای وقفه های قانونی

وقفه های پیاپی

تایم اوت ها و تایم اوت های فنی

تعویض بازیکن

درخواست های نابجا

تاخیرهای در بازی

انواع تاخیرها

تاخیر در تعویض

محازات ها برای تاخیرها

وقفه های استثنایی بازی

مصدومیت

مزاحمت خارجی

وقفه های بین ست ها و تعویض زمین ها

وقفه بین ست ها

تعویض زمینها

بازیکن لیبرو

تعیین لیبرو

تجهیزات

عملیات مجاز و تدارک شده برای لیبرو

عملیات بازی

جایگزینی های بازیکنان

رفتار شرکت کنندگان

رفتارهای ضروری

رفتار ورزشکارانه

بازی منصفانه

رفتار نادرست و مجازات هایش

رفتار نادرست کوچک

بد رفتاری مستوجب و مجازات

رفتار خشن و بی ادبانه

رفتار زشت و تهاجمی

تعرض و تهاجم و زدن حمله بدنی

جدول مجازات

جریمه

اخراج از ست

محرومیت

نحوه اجرا مجازات های رفتار نادرست

رفتار نادرست قبل از شروع مسابقه و بین ست ها

کارت های مجازات

اخطار

جریمه

اخراج

محرومیت

میزان مجازات بد رفتاری

میزان مجازات تاخیر

علائم رسمی با دستها ویژه داوران

منابع و ماخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از download

خرید فایل word جزوه والیبال تخصصی از download

دریافت فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از download

خرید پروژه جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از download

دریافت نمونه سوال جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از download

خرید پروژه جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود مقاله جزوه والیبال تخصصی از download

دریافت مقاله جزوه والیبال تخصصی از download

خرید فایل جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود تحقیق جزوه والیبال تخصصی از download

خرید مقاله جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از download

دانلود مقاله جزوه والیبال تخصصی از www

خرید پروژه جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از www

دریافت فایل word جزوه والیبال تخصصی از www

خرید نمونه سوال جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از www

دریافت فایل word جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود فایل word جزوه والیبال تخصصی از www

خرید فایل جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود تحقیق جزوه والیبال تخصصی از www

دریافت فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از www

خرید کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از www

دانلود مقاله جزوه والیبال تخصصی از pdf

دریافت پروژه جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از pdf

خرید فایل جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از pdf

خرید تحقیق جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از pdf

دریافت تحقیق جزوه والیبال تخصصی از pdf

خرید فایل جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از pdf

خرید فایل جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از word

دریافت فایل جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از word

خرید نمونه سوال جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود تحقیق جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود تحقیق جزوه والیبال تخصصی از word

خرید فایل word جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از word

دریافت فایل جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از word

دریافت فایل جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از word

دانلود کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از word

دریافت تحقیق جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود مقاله جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از free

خرید تحقیق جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود پروژه جزوه والیبال تخصصی از free

دریافت کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود فایل word جزوه والیبال تخصصی از free

دریافت مقاله جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود فایل جزوه والیبال تخصصی از free

دریافت فایل pdf جزوه والیبال تخصصی از free

خرید کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از free

دانلود کارآموزی جزوه والیبال تخصصی از free

دریافت فایل word جزوه والیبال تخصصی از free

خرید تحقیق جزوه والیبال تخصصی از free


مطالب تصادفی