تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو

تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو

تحلیل و بررسی الگوي ارتباطات سازماني و سبك ارتباط رهبر ـ پيرو دارای 381صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 390
حجم 1129 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فهرست
فصل اول 
مقدمه
ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات 
الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات 
۱-۱) بیان مسئله  
۲-۱) اهمیت تحقیق 
۱-۳) سؤالات تحقیق 
۱-۴) فرضیه‌های پژوهش
۱-۵) تعریف واژگان   
گشودگی ( Openness ) 
همدلی ( Empathy )  
حمایتگری ( Suppirtiveness )  
مثبت‌گرایی ( Positiveness ) 
تساوی ( Equality )  
۱- اصل تقابل  
۲- اصل اندیشه ترکیبی  
۳- اصل آگاهی   
۵- اصل توازن   
۶- اصل همتایی   
۷- اصل تمیز حریم   
فرآیند ارتباط   
۲- ۱- ۵ ارتباطات سازمانی  
ارتباط مکاتبه‌ای   
ارتباط کلامی   
ارتباط غیرکلامی   
راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات   
ارتباطات و تصمیم‌گیری   
تصوّر کار فرادست
فرادست را بی‌اطّلاع نگذارید  
خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید   
ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد   
نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید   
قابل اعتماد باشید  
مسئولیتی را که برعهده شماست ، بپذیرید   
سرسخت‌ترین منتقد خود باشید  
فرآیند ارتباطات  
فرآیند مدیریت و ارتباطات  
الف) برنامه‌ریزی   
ب) سازماندهی   
ج) هدایت ( رهبری )   
د) کنترل  
اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات   
استعاره‌های ارتباطات سازمانی  
استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی   
حوزه‌های سنتی تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی  
افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی   
سبکهای ارتباطی در سازمان   
تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی  
خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی   
اثرات سبکهای ارتباطی
تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات   
مشورت کردن   
قابلیت مانور   
ارتباطات کامل 
سازش  
زمان‌بندی منفی   
همنوایی   
ارتباطاتی که حالت تدافعی را تحریک می‌کنند  
رفتار گروه و فرآیند ارتباطات   
ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات   
رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات   
شبکه‌های ارتباطی سازمان   
ماهیت شبکه‌های ارتباطی   
انواع شبکه‌های ارتباطی   
ویژگیهای شبکه‌های ارتباطی   
اثرات شبکه‌های ارتباطی
عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی   
موانع ارتباطات  
ارتباطات روبه‌پایین  
کانالهای ارتباطی عمودی  
ارتباطات روبه‌بالا  
ارتباط‌گران اصلی سازمان  
مدیریت ارتباطات سازمانی  
تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی 
ارتباطات سازمانی و پنجره جوهری   
چارچوب روابط بین سازمانی   
ارتباط در رویکردهای کلاسیک  
مضمون ارتباط   
مسیر جریان ارتباط   
مجرای ارتباط   
سبک ارتباط   
ارتباط در رویکردهای روابط انسانی   
مضمون ارتباط   
مسیر جریان ارتباط  
مجرای ارتباط  
سبک ارتباط   
ارتباط در سازمانهای منابع انسانی  
مضمون ارتباط   
مسیر جریان ارتباط  
مجرای ارتباط   
سبک ارتباط   
کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی
نظریه‌های مربوط به استفاده از شیوه‌های ارتباط   
مدل غنای شیوه‌های ارتباطی  
مدل پردازش اطلاعات اجتماعی   
مدل ظرفیت دوگانه  
ایجاد ارتباط با افراد  
نظریه سلسله‌مراتب نیازها  
نظریه بهداشت – انگیزش  
نظرﯾﺔ ای-آر- جی   
نظرﯾﺔ نیازهای سه‌گانه مک‌کللند   
شبکه‌های رسمی و غیررسمی  
انتخاب کانال ارتباطی 
موانع ارتباطات مؤثر   
ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل   
مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد   
یکی‌بودن گفتار و کردار   
ارتباطات یک تعهد دوجانبه است   
تأکید بر ارتباطات رو در رو  
مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط   
رسانیدن خبرهای ناگوار   
پیام باید درخور شنونده باشد   
ارتباطات یک فرایند دائمی است  
رقابت دشمن ارتباطات مؤثر 
دیدگاه رهبری تحولی 
عناصر رهبری تحولی 
ایجاد دیدگاه استراتژیک 
اعلام دیدگاه به کارکنان از طریق ارتباط  
مدلسازی دیدگاه 
ایجاد تعهد نسبت به دیدگاه 
نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر  
ابعاد رفتاری رهبری تحولی  
ارتباطات الهام‌بخش 
رهبری حمایتی 
تحریک ذهنی 
بازشناسی شخصی 
مدل ادکار
تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان 
توانمند‌سازی کارکنان 
نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر  
تعهد کارکنان   
افزایش عملکرد تیم  
ویژگیهای فردی رهبری 
توجه به ابعاد انسانی تغییر 
۳-۱-۵)رهبری و ارتباطات سازمانی  
وظایف ارتباطی رهبران سازمان   
فرآیند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی  
ابعاد مختلف رفتار رهبری 
اهمیت وجود پیروان برای ارتباطات رهبری   
ارتباطات روندی است که به تأثیر منتهی می‌شود.   
رهبری   
تئوری‌های شخصیتی رهبری   
تئوری‌های رفتاری رهبری   
تحقیقات دانشگاه ایالتی اُهایو   
تحقیقات دانشگاه میشیگان  
تحقیقات اسکاندیناوی  
تئوری‌های اقتضایی  
الگوی فیدلر   
تئوری موقعیتی هرسی و بلانشارد  
تئوری مبتنی بر تبادل‌نظر رهبر با اعضا  
تئوری مسیر – هدف   
الگوی رهبری مشارکتی   
وجوه مشترک تئوری‌های رهبری   
آخرین دیدگاهها درباره رهبری  
تئوری اسنادی رهبری   
تئوری رهبری فره‌مند   
پیروان  
نظام ارتباطی   
رهبری کردن  
سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی   
عاملهای اثربخش بر حیطه نظارت کارآمد  
عاملهای انسانی در مدیریت :   
رهبری یک رویه مشترک مدیریت است.   
عنصرهای پدیدآورنده رهبری   
قدرت : نخستین عنصر رهبری قدرت است. 
الگوهای بنیاد‌نهاده بر بهره‌گیری از اختیار   
چهار نظام مدیریت لیکرت  
شبکه مدیریت   
رهبری به‌عنوان یک طیف پیوسته یا پیوستار  
مانعها و آشفتگیهای ارتباطی   
به‌سوی ارتباطهای اثربخش   
عکس‌العمل پیرو در قبال رهبر 
وظایف رهبری  
خصوصیات فردی رهبر   
رهبری و تحول   
رمز موفقیت بهسازی سازمان  
شش روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر   
انواع وابستگی  
ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان  
ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح افقی سازمان 
ارتباطات و تحوّل   
تغییر در ساختار   
تغییر در تکنولوژی  
تغییر دادن مکان   
تغییر در مردم   
مقاومت در برابر تغییر   
مقاومت سازمانی 
منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر 
غلبه بر عوامل مقاوم  
سیاستهای تغییر 
فرایند بررسی داخلی سازمان   
بهبود سازمانی 
روشهای بهبود سازمانی   
۴-۱-۵) نقش ارتباطات درسازمان‌های یادگیرنده 
ایجاد یک سازمان یادگیرنده   
مهارتها و انگیزه‌   
۵-۱-۵) نقش ارتباطات در کاهش تعارض‌های سازمانی‌
روش‌هایی برای مدیریت تعارض بین گروه ها   
۶-۱-۵ ) ارتباطات و رفتار سیاسی در سازمان‌ها 
تدبیرهای سیاسی در استفاده از قدرت   
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم 
۲-۱) مبانی نظری 
۲-۲) یافته‌های پژوهشی 

قسمتی از متن 


مقدمه :
با نگاهی دقیق به گسترة مدیریت با راحتی می‌توان حضور مؤثر ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده کرد و به جرأت می‌توان گفت که مدیریت فن برقراری ارتباطات است. هر فعالیت و کارکرد مدیریتی مستلزم به کارگیری برخی از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم ارتباطات می باشد . مدیران چه برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند یا هدایت و رهبری، خود را در ارتباط با دیگران خواهند یافت. تصمیمات مدیریتی و سیاستهای سازمانی به خودی خود مؤثر نخواهند بود مگر این که توسط اشخاصی که مسئول تصویب واجرای  آنها هستند، درک شوند.
ارتباطات مناسب و مؤثر در تغییر سازمانی نقش دارد به علاوه ارتباطات عامل مهمی در انگیزش و رضایت شغلی کارکنان محسوب می‌شود.

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :
ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد. مدیرانی که این فرآیند را می‌شناسند می توانند علاوه بر طراحی برنامه‌های ارتباطی که متناسب با نیازهای سازمانی است، به تحلیل الگوهای ارتباطی نیز بپردازند.
الگوی فرآیند ادراکی ارتباطات :
برقراری ارتباط کار ساده و پیش پاافتاده‌ای نیست. در واقع، همواره باید به یاد داشته باشیم که فرآیند برقراری ارتباطات به نوعی با  ارتباطات ناموفق عجین شده است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

خرید فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

خرید فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی الگو ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پيرو از free


مطالب تصادفی