جزوه فیزیک3

جزوه فیزیک3

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 144 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 144
حجم 1322 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل دوم: امواج و صوت

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل سوم: دما-گرما

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل چهارم: قانون دوم ترمودینامیک،آنتروپی و نظریه ی جنبشی گازها

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل پنجم: مبانی نور هندسی

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل ششم:تداخل

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: سیالات و معادلات حاکم بر آن 

قبل از شروع بحث، پیرامون ویژگی های اولیه ی سیال صحبت می کنیم. سیال مادهای است که جاری میشود، زیرا نمی  تواند در

برابر تنش برشی مقاومت کند.  

تذکر

جرم واحد حجم یک جسم یا سیال را چگالی جرمی مینامند و از رابطه زیر بدست میآید.  

تذکر  

نیروی عمودی وارد بر سطح را فشار می نامند که در حالتی ساده به صورت زیر بیان می شود:

تذکر 

فشار یک کمیت اسکالر است و مطابق رابطه ی فوق از آنجا که از اندازه نیرو که یک کمیت اسـکالر اسـتفاده مـی شـود،اسفشار

کمیتی اسکالر می باشد.

تذکر

درSI واحد فشار، نیوتن بر متر مربع است که آن را پاسکال مینامند و ارتباط آنها به صورت زیر بیان می شود:  

نکته  

هرگا سیال ساکن فرض شود می توان میتوان اختلاف فشار بین دو نقطه غیر هم تراز را به صورت زیر بدست آورد که در آن

فواصلYاز کف ظرف می باشد :  

( 1212 r -=- yygpp «11 » (3) فیزیک 

نکته  
می توان در شکل دیگری با توجه به نفوذhدر سیال ،در صورتی که فشار محیط باشد

در هر عمقی از سـیال رابطـه ی  فشار را داشت منگنه ی آبی و اصل پاسگال  

اصل پاسکال:  

تغییر فشار اعمال شده به یک سیال محصور و تراکم ناپذیر به صورت تضعیف نشده به تمام نقاط سیال و به دیواره هـای  ظرف آن

منتقل میشود.  ترمزهای هیدرولیکی و منگنههای آبی (همان طور که ذکر شد) بر اساس اصل پاسـگال عمـل مـیکننـد. طبـق شـکل ، میتوان ارتباط بین کمیتهای موجود را به صورت زیر نوشت:  

در صورتی در تساوی فوق ظاهر میشـود کـه سـطح مقطـع هـای بـزرگ (A) وکوچـک a، دایرهای باشند.

نمونه سوالات تستی  

1 – اگر رگهای خونی در بدن انسان به عنوان لوله های ساده در نظر گرفته شوند اختلاف در فشار خون بین  خون پاها و سر یک

مرد به بلندی 8/1 متر وقتی که در حال ایستاده است، چقدر است؟ فرض کنید که گرانش  ویژه خون . 06/1 است  

 1/06kPa         (4 17 8/ kPa         (3 187kPa         (2 18 7/ kPa ( 1 

-2 اگر فرض کنیم که چگالی میانگین آب دریا kg / m 3 است، اگر تراکم پذیری آن (مدول حجمی=10  2000MPa) باشد، چند

درصد از چگالی در ضمن رفتن از سطح تا عمق 1 مایل ( 16 9/ m= ) تغییر مییابد؟  

 81% (4               0/ %81 (3                  18% (2                 8% ( 1 

3 – یک جوسنج جیو های در 762 میلیمتر قرار دارد. حجم یک حباب گاز وقتی در ته یک دریاچه /45 7 متر قرار دارد برابر cm

33  است، این حباب به سطح آب میآید. حجم آن در سطح دریاچه چقدر است؟  

cm(1 178 

cm (2 178 3 

cm (3 56 1 3 

cm (4 45 7 3 

-4 لوله یکنواخت کوچکی به شکل دایر های به شعاع r که سطح آن قائم است، در آورده شده است.  

حجمهای مساوی از دو مایع که چگالیهای آنها r و s هستند r > s نصف دایره را پر میکنند. زاویه ای را که فصل مشترک دو مایع با

متداد قائم میسازد پیدا کنید.  

5 – یک بالابر هیدرولیکی در ایستگاه خدماتی دارای یک پیستون بزرگ به قطر 30cm و یک پیستون کوچک به قطر 2cm است.

چه نیرویی براب بالا بردن یک بار به جرم 1500kg بر پیستون کوچک باید وارد  شود؟  

 450N                (4 210N                (3 650N             (2 65N ( 1 

6- یک بلوک چوبی به وزن 71 2/ N و گرانش ویژه 0/ 75 برای شناوری کامل با نخی به ته مخزن آبی بسته  شده است. کشش نخ

چقدر است؟  

 450N       (4 71 2/ N         (3 23 7/ N         (2 65N (1

پاسخنامه

و…

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 1 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 2 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 3 به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک3 از download

خرید فایل word جزوه فیزیک3 از download

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک3 از download

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از download

خرید پروژه جزوه فیزیک3 از download

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از download

دریافت نمونه سوال جزوه فیزیک3 از download

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از download

خرید پروژه جزوه فیزیک3 از download

دانلود مقاله جزوه فیزیک3 از download

دریافت مقاله جزوه فیزیک3 از download

خرید فایل جزوه فیزیک3 از download

دانلود تحقیق جزوه فیزیک3 از download

خرید مقاله جزوه فیزیک3 از download

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک3 از download

دانلود مقاله جزوه فیزیک3 از www

خرید پروژه جزوه فیزیک3 از www

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از www

دریافت فایل word جزوه فیزیک3 از www

خرید نمونه سوال جزوه فیزیک3 از www

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از www

دریافت فایل word جزوه فیزیک3 از www

دانلود فایل word جزوه فیزیک3 از www

خرید فایل جزوه فیزیک3 از www

دانلود تحقیق جزوه فیزیک3 از www

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک3 از www

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از www

خرید کارآموزی جزوه فیزیک3 از www

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک3 از www

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک3 از www

دانلود مقاله جزوه فیزیک3 از pdf

دریافت پروژه جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک3 از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک3 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از pdf

خرید تحقیق جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از pdf

دریافت تحقیق جزوه فیزیک3 از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از pdf

خرید فایل جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک3 از word

دریافت فایل جزوه فیزیک3 از word

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از word

خرید نمونه سوال جزوه فیزیک3 از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیک3 از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیک3 از word

خرید فایل word جزوه فیزیک3 از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از word

دریافت فایل جزوه فیزیک3 از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از word

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از word

دریافت فایل جزوه فیزیک3 از word

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از word

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک3 از word

دریافت تحقیق جزوه فیزیک3 از free

دانلود مقاله جزوه فیزیک3 از free

دانلود فایل pdf جزوه فیزیک3 از free

خرید تحقیق جزوه فیزیک3 از free

دانلود پروژه جزوه فیزیک3 از free

دریافت کارآموزی جزوه فیزیک3 از free

دانلود فایل word جزوه فیزیک3 از free

دریافت مقاله جزوه فیزیک3 از free

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از free

دانلود فایل جزوه فیزیک3 از free

دریافت فایل pdf جزوه فیزیک3 از free

خرید کارآموزی جزوه فیزیک3 از free

دانلود کارآموزی جزوه فیزیک3 از free

دریافت فایل word جزوه فیزیک3 از free

خرید تحقیق جزوه فیزیک3 از free


مطالب تصادفی