بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت

بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت

هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 222 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ولی ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﺯﺵ، ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﻮﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﺯﺵ، ﻛﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﺯﻣﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻮﺩ ﻣﻲ ﺟﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭﻱ، ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ، ﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻴﺰ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻮﺩ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﻲ، ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ.

 

 

 

 

نئومیر  به ارتباط فراغت و فرهنگ اعتقاد دارد و به نظر او با دگرگونی جامعه و فرهنگ در طول تاریخ، فراغت هم دچار دگرگونی شده است. به طوری که امروزه فراغت به صورت بخشی از ارزش های مورد قبول و دارای اهمیت جامعه درآمده است (موموندی، 1380). فراغت شامل آن بخش از زمان است که فرد در آن مقید به انجام تقاضای زیستی و امرار معاش نیست و می تواند به شکل آزاد و اختیاری به برنامه های انتخاب شده خود بپردازد (شیخعلی زاده، 1387). به نظر پارکر ، وقت آزاد زمانی است که پس از پرداختن به همه اموری که تفریح به حساب می آید، باقی مانده باشد. در این معنا، ملاک زمان فراغت، انجام اموری است که تفریح به شمار می آید. 

 

 

 

 

 

درمورد اوقات فراغت پنج دیدگاه متمایز و همپوشان تشخیص داده شده که تمام تعاریف اوقات فراغت در چارچوب این پنج دیدگاه جای می گیرند :
1- اوقات فراغت به منزله ی وقت آزاد
2- اوقات فراغت به منزله ی فعالیت
3- اوقات فراغت به منزله ی حالتی ذهنی یا حالتی از بودن
4- اوقات فراغت به منزله ی مفهوم کل نگر و همه جانبه
5- اوقات فراغت به منزله ی شیوه ای از زندگی

 

 

 

 

 

اوقات فراغت به منزله ی وقت آزاد: منظور از وقت آزاد، زمان تحت اختیاری است که پس از پرداختن به ضروریات زندگی مانند کار، خواب، استراحت، غذا خوردن، نظافت و …. در اختیار فرد باقی  می ماند و او می تواند هر جور که بخواهد از آن استفاده کند. اوقات فراغت به منزله ی فعالیت: بر اساس آن، فراغت از فعالیت هایی آموزنده و لذت بخش تشکیل شده و با این تعریف، اوقات فراغت بیشتر با تفریح همانندی پیدا می کند و به معنی آن است که صرفاً داشتن وقت آزاد، اوقات فراغت به حساب نمی آید، بلکه نحوه ی پر کردن وقت آزاد، اوقات فراغت را به وجود می آورد. تلقی اوقات فراغت به منزله ی فعالیت، برداشتی نسبتاً سنتی از اوقات فراغت است که آن را به منزله ی فعالیت های داوطلبانه و رضایت بخش و در عین حال آموزنده توصیف می کند. اوقات فراغت در این دیدگاه، فرصتی است برای پرداختن به بعضی فعالیت های جدی یا نسبتاً فعال که ضرورت های زندگی آن ها را اقتضا نکرده باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت
مقدمه
2-1- اوقات فراغت 
2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت
2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت
2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت    
2-4- پیشینه تحقیق    
منابع

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

خرید فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دریافت فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

خرید پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دریافت نمونه سوال بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

خرید پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دریافت مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

خرید فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

خرید مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از download

دانلود مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

خرید پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دریافت فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

خرید نمونه سوال بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دریافت فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

خرید فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دریافت فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

خرید کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از www

دانلود مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دریافت پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

خرید فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دریافت کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

خرید تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دریافت تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

خرید فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

خرید فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از pdf

دانلود کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دریافت فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

خرید نمونه سوال بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

خرید فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دریافت فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دریافت فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دانلود کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از word

دریافت تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

خرید تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود پروژه بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دریافت کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دریافت مقاله بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود فایل بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دریافت فایل pdf بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

خرید کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دانلود کارآموزی بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

دریافت فایل word بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free

خرید تحقیق بررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغت از free


مطالب تصادفی