بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی

بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی

هدف از این پایان نامه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 96 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

در راستای نحوه ی گذران اوقات فراغت در گروه های سنی مختلف صورت گرفته است فعالیت های موردعلاقه، ورزش، تماشای تلویزیون، مطالعه و رایانه بود و معلمان بیشتر وقت خود را صرف فعالیت های کم تحرك می کنند و کمتر به فعالیت های جسمانی منظمی می پردازندو عمده ترین بخش اوقات فراغت خود را در کنار خانواده می گذرانند.

 

 

 

در تعریف های مثبت از اوقات فراغت، بیشتربرای تعیین محتوای اوقات فراغت کوشش شده است، در این تعریف ها، اگرچه تأثیر فعالیت های اجباری از نظردور نمی ماند، اما سعی بر این است که اوقات فراغت به عنوان یک اصل یاپدیده ای مستقل از کاردیده شود.در این تعریف ها، اوقات فراغت فقط در رابطه باکاردیده نمی شود، بلکه باتوجه به عملکردش نسبت به شخص یااجتماع موردتوجه قرار می گیرد. (گودرزی، اسدی، 1379)

 

 

1. هربرت وبر   
هربرت وبر به عنوان صاحب نظر تعلیم وتربیت، معتقد است که اوقات فراغت باید نیاز های درونی انسان را برآورده کندواو رااز قید وبند ها رها سازد. انسان دراوقات فراغت، از تعیین نوع فعالیتش توسط دیگران آزاداست که این موجب تمایز آن از کار می شود.به نحوی که انسان به معنای واقعی کلمه، ان گونه که مایل است رفتار می کند.(جلالی فراهانی،1390)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6- تعریف واژه    2
1-6-1- اوقات فراغت    2

مفهوم اوقات فراغت    3

2-3- اوقات فراغت و چند مفهوم دیگر    5
2-3-1- اوقات فراغت و تفریح    6
2-3-2- اوقات فراغت و بازی    7
2-3-3- اوقات فراغت و بیكاری    7

2-3-4- كاركردهای اوقات فراغت    8

هاشمیان (1382) كاركردهای عمدۀ اوقات فراغت را چنین بیان می‏كند:    9
2-4- اوقات فراغت ازدیدگاه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی    10
2-5- تاریخچه اوقات فراغت در جهان وایران    15
2-6- ویژگیهای اوقات فراغت در عصر حاضر    18

2-7- تقسیم بندی گذران اوقات فراغت    20

جدول(2-1) گونه های مختلف گذران اوقات فراغت (جلالی فراهانی،1390) ص45    23
2-8- اوقات فراغت از دیدگاه اسلام    25

2-9- اوقات فراغت ازدیدگاه صاحب نظران و مکاتب فلسفی    28

2-9-1- اوقات فراغت ازدیدگاه فلسفه رئالیسم    30
2-9-2- اوقات فراغت از دیدگاه پراگماتیسم    31
2-10- ساعات کار و ساعات فراغت    31
2-11-  نظریات دانشمندان    33
هربرت وبر    33
ولفانگ نارشتت    33
اوپاشوسکی    34
2-12-  نظریات مختلف    35
2-13- عوامل موثر برگذران اوقات فراغت    36
2-18-  پیشینه تحقیق    37
2-18-1-تحقیقات داخلی    38

جدول (2-2) نحوه گذراندن اوقات فراغت كشورهای مختلف جهان    40

2-18-2- تحقیقات خارجی    55
2-19- خلاصه وجمع بندی    59
فهرست منابع    61

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

خرید فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دریافت فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

خرید پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دریافت نمونه سوال بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

خرید پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دریافت مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

خرید فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

خرید مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از download

دانلود مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

خرید پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دریافت فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

خرید نمونه سوال بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دریافت فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

خرید فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دریافت فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

خرید کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از www

دانلود مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دریافت پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

خرید فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دریافت کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

خرید تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دریافت تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

خرید فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

خرید فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از pdf

دانلود کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دریافت فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

خرید نمونه سوال بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

خرید فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دریافت فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دریافت فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دانلود کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از word

دریافت تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

خرید تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود پروژه بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دریافت کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دریافت مقاله بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود فایل بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دریافت فایل pdf بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

خرید کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دانلود کارآموزی بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

دریافت فایل word بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free

خرید تحقیق بررسی رویکرد های نظری اوقات فراغت و فعالیت های جسمانی از free


مطالب تصادفی