جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی

جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی

جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی ، کد 0197 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 6622 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : فرآیند های ژئودینامیک


پدیده هایی که به طور دائم زمین را تحت تاثیر قرار می دهند

فرآیندهای ژئودینامیک خارجی

تعریف هوازدگی

انواع هوازدگی

انواع هوا زدگی فیزیکی

تعریف هوازدگی شیمیای

نرخ (سرعت) هوازدگی

انواع هوازدگی شیمیایی

خاک ها

عوامل موثر در تشکیل خاک

نیمرخ خاک

تعریف خاک از دیدگاه های مختلف

از دیدگاه مهندی عمران

از نظر زمین شناسی

از نظر کشاورزی

تقسیم بندی مهندسی خاک ها

برخی خصوصیات مهم خاک ها از نظر مهندسی

 

فصل دوم : نقش فرسایش مواد در تغییر شکل زمین


تعریف فرسایش

فرآیندهای موثر در هوا زدگی و فرسایش

فرسایش در اثر نیروی ثقل

سقوط و جا به جایی مواد بدون اثر آب

فرسایش و لغزش مواد سنگی همراه با اثر آب

خزش

لغزش زمین

جریان های گلی

عوامل تشدید کننده لغزش و جریان های گلی

عوامل فعال

عوامل غیر فعال

نقش باد در تغییر شکل زمین

تعریف باد

نقش باد

بیابان

کویر

تقسیم بندی مناطق بیابانی و کویری در روی زمین

کویرهای کوهستانی یا توپوگرافیک

کویرهای نیمه استوایی

عمل باد

تخریب و فرسایش

حمل و نقل مواد

مواد جا بجا شده توسط باد

حرکت مواد و ذرات ماسه در باد

رسوب گذاری در اثر باد

اشکال و انواع رسوبات ماسه ای

باد سایه

تلماسه های بادی

تلماسه های ساحلی

تلماسه های سهمی شکل

تلماسه های طولی یا سیف

 

فصل سوم : آب و نقش آن در تغییر شکل زمین


آب

وضعیت نسبی آب های موجود در کره زمین

تعریف آب های جاری

انواع آب های جاری

آب های جاری غیر دائم

آب های جاری دائم

حوضه آبریز رودخانه

مصب رودخانه

مخوط افکنه

عمل آب های جاری (رودخانه)

عوامل موثر در تخریب آب های جاری یا رودخانه

عمل تخریب و فرسایش مواد

مواد غیر محلول

مواد محلول

قوانین تخریب جریان های آب

سیستم های رودخانه ای

رودخانه های مستقیم

رودخانه های بریده بریده شده یا شاخساری

رودخانه های ماندری یا پیچانرود

بادزنها و یا پنجه های آبرفتی نواحی مرطوب

آب های زیر زمینی

لایه های آبدار یا سفره آب

سطح ایستایی

انواع لایه های آبدار از نظر نفوذپذیری

انواع لایه های آبدار از نظر آب زیرزمینی

لایه های آبدار غیر آزاد یا محصور

لایه های یا سفره آب سوار یا معلق

عمل آب های زیر زمینی

انواع رسوب گذاری آب های زیرزمینی

استالاکتیت

استالاگمیت

ستون اهکی

تراورتن

روش های بهره برداری از آب های زیرزمینی

چشمه

چشمه های آتشفشان یا آبفشان ها

قنات

چاه

 

فصل چهارم : فرآیندهای ژئودینامیک داخلی


ساختمان های زمین شناسی

بررسی انواع ساختمان های زمین شناسی

زمین شناسی ساختمانی

اصطلاح زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

تکتونیک

تقسیم بندی انواع ساختمان های زمین شناسی

بررسی چگونگی ایجاد اشکال ساختمان های ثانویه

بررسی در اثر عوامل تکنو نیکی

طبقه و طبقه بندی

مشخصات طبقه

چین خوردگی

مشخصات عمومی چین ها

انواع متداول چین ها

از نظر وضع ظاهری

براساس صفحه محوری

براساس وضعیت یال های چین

راهنمای تشخیص ساختهای چین خورده در صحرا و روی نقشه

شناسایی چینها در نقشه های زمین شناسی

گسل ها

ساختمان های زمین شناسی

انواع شکستگی ها و گسیختگی ها

تعریف گسل

مشخصات گسل

انواع گسل

تقسیم بندی از نظر هندسی

تقسیم بندی از نظر نوع حرکت و لغزش

 

فصل پنجم : زمین لرزه یا زلزله


نحوه تشکیل ،بزرگی ،شدت ،پراکندگی

نظریه های مختلف در مورد علت وقوع زلزله

نظریه های علمی دانشمندان

مروری بر ساختمان

حرکات صفحات زمین

پوسته زمین

مکانیسم وقوع زلزله

نظریه زمین ساخت صفحه ای

انواع حرکت های صفحات پوسته

پدیده های ناشی از حرکت صفحات

گسل

نظریه برگشت الاستیک

ذخیره شدن انرژی در گسل

عوامل مختلف ایجاد زلزله

اناوع زلزله از نظر محل وقوع

انواع زلزله از نظر عمق کانونی

پیش لرزه

پس لرزه

مشخصه های زلزله

امواج ناشی از زلزله

انواع امواج لرزه ای

امواج حجمی

امواح سطحی

امواج سطحی زلزله

امواج رایلی

برشی یا ثانویه

امواج لاو یا Q

برشی یا ثانویه

امواج لاو

امواج رایلی

تعیین موقعیت زلزله ها

انعکاس و انکسار امواج

زلزله شناسی

کاهنده امواج

حوزه دور

حوزه نزدیک

مقیاس های سنجش زلزله

مقیاس اصلاح شده شدت مرکالی

خطوط هم شدت زلزله

بزرگای زلزله

دستگاه های ثبت زلزله

دستگاه لرزه نگار

دستگاه شتاب نگار

شتاب نگاشت

خطا در شتاب نگاشت

نواحی لرزه خیز در جهان

کمربندها یا نوارهای زلزله در دنیا

نواحی لرز خیز در ایران

کمربندها یا نوارهای زلزله در ایران

بررسی های لازم در هنگام اجرای طرح های عمرانی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

خرید فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

خرید پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

خرید پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دریافت مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

خرید فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

خرید مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از download

دانلود مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

خرید پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دریافت فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دریافت فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

خرید فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

خرید کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از www

دانلود مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

خرید فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از word

دریافت تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

خرید تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود پروژه جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دریافت مقاله جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود فایل جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

خرید کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

دریافت فایل word جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free

خرید تحقیق جزوه زمین شناسی مهندسی مقطع کارشناسی از free


مطالب تصادفی