تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی دارای 343صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 343
حجم 650 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه‌
فصل‌ اول‌: کلیات‌
بیان مسئله‌  
اهمیت تحقیق     
 اهداف‌ تحقیق     
 سؤالات‌ تحقیق‌   
جامعة‌ آماری‌   
روش‌ تحقیق‌     
 تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش
روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌     
موانع‌ تحقیق‌   
یافته های پژوهش     
مبانی نظری     
 نظریه جریان دو مرحله ای  
 نظریه استحکام  
نظریه استفاده- رضایتمندی  
 نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی  
نظریه پذیرش       
 نظریه انگیزشی    
نظریه های خصیصه منفرد    
نظریه شخصیتی چند خصیصه ای    
نظریه های مخاطب شناسی    
فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌
بخش‌ اول‌:
تعریف واژگان‌   
مفهوم ارتباط  
مفهوم‌ ارتباطات    
 مفهوم‌ بازاریابی 
مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی  
 مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی   
مفهوم‌ تبلیغات   
مفهوم‌ پیشبرد فروش   
مفهوم‌ فروش مستقیم    
مفهوم‌ فروش شخصی    
مفهوم‌ روابط عمومی   
 مفهوم‌ حمایت مالی  
 مفهوم‌ فروش رابطه ای   
بخش‌ دوم‌:
سیر تحولات بازاریابی    
 دوران تکامل مدیریت بازاریابی   
 فلسفه های مدیریت بازاریابی   
گرایش تولید    
 گرایش محصول   
 گرایش فروش   
گرایش بازاریابی    
گرایش بازاریابی اجتماعی  
تعاریف بازاریابی   
ابعاد تعاریف بازاریابی    
نیازها و خواسته ها    
مبادله     
بازار     
ابعاد گوناگون Marketing     
بازارگرایی      
ـ بازارشناسی      
 بازاریابی     
 بازارسازی     
 بازارگردی    
 بازارسنجی      
بازارداری    
بازارگرمی      
بازارگردانی      
-شش گام برنامه بازاریابی   
بخش‌ سوم:
بازاریابی نوین    
 ماهیت ارتباطات بازاریابی    
مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی     
 فرآیند برنامه ریزی IMC    
اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) 
فاکتورهای رشدIMC    
 ارتباطات بازاریابی و IMC   
 پنج فاکتور کلیدی IMC    
 اهداف IMC   
ویژگی های اصلی IMC
آمیخته تبلیغات وIMC
ـ به سوی یکپارچگی
نقش IMC در بازاریابی مدرن
بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 آینده بازاریابی مبتنی بر IMC
فرآیند هشت مرحله ای IMC
فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله ای  هشت مرحله ای IGMC
فرآیند IMC (گونرینگ ) 
مراحل توسعه IMC121
موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC 
 مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC
بخش‌ چهارم‌:
فرآیند ارتباطات در IMC 
 عناصر فرآیند ارتباط
مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان 
مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان ( مرحله 
انتخاب رسانه ها 
تبلیغات  
میزان تبلیغات 
تعیین اهداف تبلیغات      
تعیین بودجه تبلیغات     
تعیین استراتژی تبلیغات     
عملکردهای تبلیغات‌    
۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌     
۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌      
۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها     
۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها   
۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید    
۴ـ۴ـ ترویج    
۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج   
ـماهیت و اهمیت ترویج 
روش های ترویج   
ماهیت ابزار های ترویج   
عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی
پیشبرد فروش  
 تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش    
فاصله بین فروش و بازاریابی    
 روابط عمومی  بازاریابی     
 ابزارهای مهم روابط عمومی    
مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی 
اجرای برنامه روابط عمومی     
ارزیابی نتایج روابط عمومی      
حمایت مالی    
فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌
جامعه‌آماری‌ 
روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ 
 روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی
 روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر
اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ 
روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌
سؤالات‌ تحقیق
 مستندات  سؤالات‌ تحقیق
فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌
تجزیه و تحلیل داده های توصیفی 
فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌
بخش‌ اول‌:
 نتیجه‌گیری‌  
بخش‌ دوم:
پیشنهادات‌
منابع

قسمتی از متن :


چکیده
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند.
ارتباطات بازاریابی به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند.
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی»
در محدودة زمانی سال ۱۳۸۶ و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد.
با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش
حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان ۵ شاخص IMC  و بازاریابی مدرن ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟
تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.
جامعة  آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با ۲۷ سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های مواد شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر نام تجاری،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و نام تجاری شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود… 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی از free


مطالب تصادفی