تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز

تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز

تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز دارای 73 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 73
حجم 102 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول

مقدمه

بیان کلی مسئله

هدف- ضرورت تحقیق

فصل دوم

مقدمه

انسان کامل در سیر تاریخ

ریشه گرایش به انسان کامل

نگاهی به ویژگیهای انسان کامل

انسان کامل از دیدگاه مولوی

عظمت انسان

انسان میان دو بینهایت

ارزیابی خود

موانع رشد و کمال

راه و روشهای نیل به کمال

انسان از دیدگاه مولوی

ویژگی های انسان کامل

حواس جسمانی و حس نهانی انسان

آدم شناسی از هر علم و فنی دشوارتر است

حل مشکل

خودشناسی، کلید رمز غیرشناسی است

آدمی دید است، باقی گوشت و پوست

نتیجة اخلاقی

راه لذت و الم از درون است نه از بیرون

دفع توهم و جواب شبهة احتمالی

حس و اندیشه انسانی اسیر عقل، و عقل اسیر روح است

درمان دردهای درونی بشر

فصل سوم

انسان با کنش کامل                                                                       

نگرش راجرز به شخصیت

انگیزش شخصیت سالم: فعلیت بخشیدن

خود و تحقق خود

ویژگیهای افراد کامل

آگاهی از تمام تجربیات
تازگی درک در مورد تمام تجربیات
اعتماد کردن به رفتار و احساسهای خویش
آزادی انتخاب بدون بازداریها
خلاقیت و خودانگیختگی
نیاز مستمر به رشد
اظهار نظر شخصی

عملکرد کامل فرد

توجه بی قید و شرط

شرایط با ارزش بودن

اصول کلی نظریه راجرز

نظر راجرز در مورد انسان

همسانی و همخوانی خویشتن

تحقیق در همسان و همخوانی خویشتن

نیاز به توجه مثبت

دیدگاه یک درمانگر از زندگی خوب

انسان کارآمد

یک مشاهدة منفی

یک مشاهدة مثبت

ویژگیهای فرایند

بازبودن فرایند نسبت به تجربه

افزایش زندگی هستی گرایانه

یک اعتماد فزاینده نسبت به ارگانیسم

فرایند کارآمدی کاملتر

پاره ای پیامدها

چشم انداز نو در بارة آزادی در برابر جبر علمی

آفرینندگی به عنوان یک عنصر زندگی خوب

پایة اطمینان بخش طبیعت انسان

پرباری عظیم زندگی

فرایند آفرینندگی

انگیزش برای آفرینندگی

شرایط درونی آفرینندگی سازنده

فصل چهارم

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

نظریة مولوی

نظریة راجرز

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع

قسمتی از متن :


«فصل اول»

بیان کلی مسئله

بحث در مورد انسان و ماهیت او از ریشه دارترین مباحث عمومی فرهنگی، در اندیشه بشر است. این موضوع، همواره مورد مداقه و مناقشه فلاسفه یونان و پس از آن فلاسفه اسلامی، و در قرون اخیر، فلاسفه غرب نیز قرار گرفته است.

مقدمه

اینکه انسان نمونه و ایده آل باید دارای چه خصوصیات و ویژگیهایی باشد تا بعنوان یک الگو برای همة انسانها مطرح شود، در همة ادیان الهی و عمومی مکاتب بشری مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مکتبی که داعیة انسان سازی و انسان شناسی دارد باید انسانی را با ویژگیها و صفات خاصی بعنوان یک الگو معرفی کند و اگر مکتبی نتواند از عهدة چنین مهمی برآید، هیچگاه نمی توان از آن مکتب بعنوان یک مکتب عاری از عیب و نقص یاد کرد. هر مکتبی نه تنها باید «انسان ایده آل» خود را معرفی نماید، بلکه باید «جامعة نمونه» خود را نیز معرفی کند.

توجه به انسان و شناسائی وی مسئله ای است که از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و مکاتب و فرهنگهای گوناگون بوده است و کمتر سیستم فکری و فلسفی را می توان سراغ گرفت که به گونه ای به شناسائی انسان پرداخته باشد. جملة معروف «خودت را بشناس» که از سقراط نقل شده، اما با تعابیر دیگر در تفکرات و اندیشه های قبل از سقراط وجود داشته، نمایشگر این مسئله است که آدمی نسبت به «خود» و حقیقت وجودی خود همواره بی اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضی از مکاتب فکری ایراد گرفته می شود که به انسان توجه نکرده اند، این نه به آن معناس که آن مکاتب اصلاً توجهی به انسان نداشته اند، بلکه مراد آنست که از اندیشیدن در بارة انسان آن گونه که شایستة مقام آدمی بوده است، خودداری کرده اند.

از مکاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفة یونان و رم، از تفکرات اندیشمندان قرون وسطائی مسیحی گرفته تا ندیشه های اصیل اسلامی، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسائی انسان و توجه به ابعاد وجودی وی مورد نظر بوده است. اگر چه توجهی که اسلام یا مذاهب هندی به انسان دارند، هیچگاه نمی توان با تئجه فیلسوفان یونانی به انسان یکی دانست، اما اینقدر هست که بتوان گفت شناسائی انسان مورد توجه همة سیستمهای فکری و عقیدتی بوده است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

خرید فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

خرید فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی انسان كامل از ديدگاه مولوی و راجرز از free


مطالب تصادفی