فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 196 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه اشتراک دانش : در این نوشتار در بخش اول مبانی نظری اشتراک دانش بصورت کامل تشریح می شود و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق اشتراک دانش در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.ما انسان ها معمولاً بیشتر زمان خود را صرف فعالیتی می کنیم که برایمان منافع آشکار و ملموسی در بر داشته باشد و کمبود زمان منجر به اولویت بندی بین تسهیم دانش و سایر فعالیت هایی می شود که فکر می کنیم برایمان مفیدتر است. در این حالت ما با تسهیم دانش به عنوان یک عامل هزینه ای برخورد کرده ایم و تسهیم دانش را فعالیتی منفک از سایر فعالیت های روزانه می بینیم، در حالی که برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده کارکنان دانشی سازمان باید خود را مسئول یادگیری خود و همکارانشان بدانند و در فرایندهای کاری رسمی و غیر رسمی به عنوان مربی عمل کنند و به تسهیم دانش در طول فرایندهای کاری و به عنوان جزئی لاینفک از فعالیت هایشان بپردازند (خاتمیان فر و مهری، 1388). 

 

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی درباره اشتراک دانش

نئو  (2002) در تحقيقي در خصوص عوامل تأثيرگذار بر اشتراك دانش در يكي از شركت هاي خبري سنگاپور، در مي يابد كه عوامل فرهنگي تأثير مثبتي بر تصميم گيري فردي مبتني بر اشتراك يا عدم اشتراك دانش مي گذارد. مطالعه وي آشكار كرد نبود انگيزه، حمايت مديريتي، اعتماد و روحيه كار گروهي، موانع اصلي و عمده در اشتراك دانش هستند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف مفهومی  شتراک دانش

تعاریف عملیاتی شتراک دانش

2-1-5-1- موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش    9
2-1-5-2- موانع و تسهیل کننده های فردی    10
1- عدم وجود زمان کافی برای به اشتراک گذاری دانش    10
2- عدم یکسان بودن ویژگی ها، سطح دانشی و بینشی به اشتراک گذارندگان دانش    10
3- ترس از اعتراف به ندانستن    11
4- عدم آگاهی دارندگان دانش نسبت به مفید بودن دانش برای دیگران    11
5- آسان تر بودن به اشتراک گذاری دانش آشکار نسبت به دانش پنهان    11
6- ضعف در مهارت های ارتباطی    12
7- ضعف در اعتماد در بین کارکنان    12
8- ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی    13
9- عدم آگاهی کافی از ارزش و مزایای به اشتراک گذاری دانش با همکاران    13
2-1-5-2- موانع سازمانی تسهیم دانش    15
1- فقدان نگاه درست مدیران به اهمیت تسهیم دانش و عدم حمایت از آن    15
2- تمرکز شدید بر سلسله مراتب سازمانی    15
3- کمبود فضاهای رسمی و غیر رسمی جهت به اشتراک گذاشتن دانش    16
4- ضعف در سیستم پاداش و تشویق سازمان    16
5- وجود فضای رقابتی شدید در سازمان    16
6- پراکندگی واحدهای سازمانی    17
2-1-5-3- موانع و تسهیل کننده های مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    17
1- فقدان فرهنگ استفاده از  فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
2- جابه جایی ابزار با هدف در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
3- بی توجهی به کارکرد اصلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    19
4- ضعف در ارائۀ خدمات پشتیبانی    19
5- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی خود را به افراد تحمیل می کنند    19
2-2-  پیشینه پژوهش    20
2-2-1- پژوهش های داخلی    20
2-2-2- پژوهش های خارجی    24
منابع و مآخذ    29

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش از free


مطالب تصادفی