ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت

ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 84 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

براي آنكه معنويت را تعريف كنيم، بايد ابتدا بپرسيم: “مذهب ما چيست؟ “مذهب عبارت است از جستجوي معنا و هدف به ويژه كه با وجودي مقدس يا واقعيتي غايي ارتباط پيدا كند(پارگامنت ،2000). مقدس يعني “قدرت هاي والاتر، نيرو هاي متعالي تر يا وجودهاي شخصي”پارگامنت(2000) بر اين باوراست كه تعاريف حاضر از واژه مقدس آن چنان وسيع است كه نه تنها نه شامل خداوند سنتي مذهب غربي يعني مسيحيت مي شود بلكه مفاهيم شرقي تائو، براهمان و نيروانا را نيز شامل مي شود. با اين حال تعدادي از سنن شرقي  واژه “واقعيت غايي”را بر”مقدس”ترجيح مي دهند.

 

 

 

 

براي مثال ٬آيين بودايي٬ اگر خداوند را اين چنين تعريف كنيم: “وجودي شخصي كه جهان رابا طرحي سنجيده شده خلق كرده ” مذهبي بي اعتقاد به خداست (نیکلز،2002). از سويي ديگر٬ اسميت به تعريف دومي از خداوند به عنوان “الوهيت” اشاره مي كند كه در آن “ايده شخصيت” گنجانده نشده است. اوبر اين باور است كه در آيين بودا اين تعريف دومي از خداوند به عنوان الوهيت اشاره مي كند كه در آن ايده  شخصيت (ص114) گنجانده نشده است. او بر اين باور است كه در آيين بودا اين تعريف دوم به اندازه كافي به  مفهوم خداوندبه عنوان الوهيت نزديك است كه بتوان اين اسم رامتضمن آن معنا دانست (نیکلز،2002).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-5-تعاریف متغیرها    5
1-5-1-معنویت    5
1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت    6
1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت    6
1-5-1-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های معنویت    6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق    9
2-1-1-معنویت    11
2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب    13
2-1-1-2- تعالی    14
2-1-1-3- تعالی تجربی    14
2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش    15
2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی    16
2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی     17
2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله     18
2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی     19
2-4-رابطه معنویت و امید واری     47
2-5- رابطه معنویت و سلامت روان     47
2-6-رابطه امید واری و سلامت روان     51
خلاصه    56

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی     
منابع انگلیسی    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دریافت نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

خرید مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از www

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دریافت پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از word

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی معنویت از free


مطالب تصادفی