پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران  با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 121 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خواب توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند. سوالات در دو گزینه بله و خیر نمره گزاری می شود. 

 

 

 

 

نحوه نمره گذاری پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران 

حداقل نمرات برای هر قسمت صفر و حداکثر نمرات برای قسمت اول و سوم 10  که نمره بالای  5 نشانه اختلال در شروع و بیداری از خواب و برای قسمت دوم 14 بوده است که نمره بالای 7 نشانه اختلال در قسمت تداوم خواب  است.

 

 

 

 

پایایی و روایی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران 

روایی محتوایی آن به روش Waltz و Boussel (به نقل از Lynchو  همکاران ) قابل قبول و برابر با 35% می باشد و پایایی بازآزمایی ان برابر با r=.86 بود.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی