پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

این پروپوزال در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 92 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

باورهای مربوط به خودکارآمدی افراد را از راه‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌دهد. خودکارآمدی  به‌تدریج در اثر توسعه مهارت‌های اجتماعی، زبان‌شناسی و شناختی که حاصل تجربیات است به‌وجود می‌آید (Bandura1982,gist1987:280). افراد با درجه خودکارآمدی پایین نسبت به افراد با درجه بالا بسیار متفاوت فکر و رفتار می‌کنند (Bandura1986,Eden1992:280).    

 

 

این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مدیریت کارآفرینی  می‌باشد.قلمرو مکانی این تحقیق دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است.در تحقیق پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارآمدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقيق بر اساس هدف، كاربردي بوده و روش آن بر اساس نحوه گردآوري داده¬ها، توصيفي و از نوع پيمايشي است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق4
1-1- مقدمه 5
2-1-    بیان و تشریح موضوع6
3-1-    ضرورت و اهمیت انجام تحقیق7
4-1-    اهداف انجام تحقیق8
5-1-    فرضیه‌های تحقیق8
6-1-    سوالات تحقیق9
7-1-    قلمرو تحقیق10
1-7-1- قلمرو مکانی تحقیق10
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق10
8-1-    روش انجام تحقیق10
9-1-    تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق10
1-9-1- کارآفرینی10
2-9-1- خودکارآمدی کارآفرینانه10
3-9-1- قصد کارآفرینی11

روش تحقیق50
1-3- مقدمه51
2-3-    روش تحقیق51
1-2-3- تحقیق کاربردی51
2-2-3- تحقیق توصیفی51
3-3- متغیرهای تحقیق53
4-3- روش گردآوری اطلاعات53
5-3-    روایی و پایایی پرسش‌نامه54
1-5-3- آزمون روایی54
2-5-3- آزمون پایایی55
6-3- مقیاس‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه57
7-3- سوالات پرسش‌نامه به تفکیک متغیرها58
8-3- جامعه آماری59
9-3- نمونه آماری59
10-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری60
11-3- تعیین حجم نمونه60
12-3- روش تحلیل داده‌ها60

 

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید نمونه سوال پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

خرید نمونه سوال پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

خرید فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود پروژه پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت مقاله پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت فایل pdf پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود کارآموزی پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت فایل word پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید تحقیق پروپوزال نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free


مطالب تصادفی