بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد

بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد

هدف از این تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد در ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 3581 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

این تحقیق در مورد ثبت اسناد و با عنوان بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد می باشد.  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور نیازمند سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگیهای ملک‚مالک(مالکین)و حقوق مربوطه بوده‚ بطوریکه امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد,لذا  برای این منظور نیازمند سیستم کاداستر است .

 

 

 

  هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ,ساده,روان و مطمئن  و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور می باشد. کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی,اجتماعی ,فرهنگی و نیزابزار فنی ,حقوقی,اطلاعاتی و زیر بنایی هر کشور است.همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده  کاداستر و مکانیزم هایی که در این طرح موجود است,اجرای کاداستر یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با زمین خواری ومقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.اداره کل کاداستر وظیفه برنامه ریزی, سیاستگزاری و نظارت بر عملکرد کاداستر در کشور را دارد.

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
فصل اول:دولت الکترونیک    6
مبحث اول:طرح مطلب    6
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک    8
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک    10
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی    11
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی    11
بند اول  :دکترین    11
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا    12
گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی      12
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد    13
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور    13
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک    14
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی    18
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک    18
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر    18
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی    18
الف -2) تاریخچه کاداستر    19
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است    20
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی    21
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت    21
الف-6) مزایای سیستم کاداستر    22
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی    22
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه    22
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی    23
گفتار اول : طرح مطلب    23
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی    26
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی    28
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت    28
طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد.    28
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک    28
الف)بررسی حوزه اموراملاک    28
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی    29
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی    30
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله    30
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت    31
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد    31
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی    31
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد    31
منابع :    35

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

خرید فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دریافت فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

خرید پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دریافت نمونه سوال بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

خرید پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دریافت مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

خرید فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

خرید مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از download

دانلود مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

خرید پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دریافت فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

خرید نمونه سوال بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دریافت فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

خرید فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دریافت فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

خرید کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از www

دانلود مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دریافت پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

خرید فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دریافت کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

خرید تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دریافت تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

خرید فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

خرید فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از pdf

دانلود کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دریافت فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

خرید نمونه سوال بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

خرید فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دریافت فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دریافت فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دانلود کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از word

دریافت تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

خرید تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود پروژه بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دریافت کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دریافت مقاله بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود فایل بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دریافت فایل pdf بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

خرید کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دانلود کارآموزی بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

دریافت فایل word بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free

خرید تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد از free


مطالب تصادفی