جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی

جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی

جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی ، کد 0095 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 38
حجم 3122 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فیزیولوژی چیست؟

خصوصیات بیولوژیکی انسان

نکته روش مطالعه

آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار با آن

چرا میکروسکوپ استفاده می کنیم؟

تقسیم بندی میکروسکوپ

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ الکترونی

تقسیم بندی میکروسکوپ نوری

بافت خون

پلاسمای خون

پروتئین های عمده پلاسما

گلبول قرمز

حدود تغییرات گلبول قرمز

پلاکت ها

گلبول سفید خون

انواع گلبول سفید خون

لنفوسیت ها

مونوسیت ا

نوتروفیل ها

ائوزینوفیل ها

بازوفیل

تغییرات انواع گلبول های سفید در بیماری

نوتروفیلی

لنفوسیتوز

مونوسیتوزبازوفیلی

ائوزینوفیلی

آزمایش شمارش کامل خون

تعیین گروه خونی در انسان

اریترو بلاستوز جنینی

هماتوکریت

اسمز در گلبول قرمز

انعقاد خون

مکانیسم هموستاز

فعال شدن فاکتور های ضد انعقاد و تشکیل لخته خون

تشخیص خون از طریق تشکیل بلور های هموگلوبین یا بلور های تایشمن

فشار خون

اندازه گیری فشار خون سرخرگی

تغییرات فشار خون

دستگاه اندازه گیری فشار خون

قلب و گردش خون

الکترو کاردیو گرافی در انسان

دستگاه ادراری

اندام های سیستم ادراری

کلیه و ساختمان آن در پستانداران

پوشش های کلیه

برش طولی کلیه

عروق کلیه

سرخرگ کلیه

سیاهرگ کلیه

حس شنوایی (گوش)

دستگاه اودیومتر (شنوایی سنج )

صفحه تنظیم بسامد (فرکانس)

صفحه کنترل و تنظیم شدت

دکمه قطع و وصل

محدوده های افت شنوایی

دیابت

علائم بیماری دیابت

انواع دیابت

دیابت هیپوفیزی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

خرید فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

خرید مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

خرید فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی از free


مطالب تصادفی