عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی

عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی

هدف از این تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی بررسی می شوند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 268 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

به طور کلی بین تعهد قوی و ضعیف ، سطح متوسط مطرح است . افرادی که تعهد متوسط دارند دارای تجربه زیادی هستند اما شناخت کلی نسبت به سازمان نداشته و چندان درگیر نیستند آلپورت در پژوهش های خود به درگیری جزیی افراد در امور سازمانی اشاره کرده است. کیفیت بین سطوح تعهد و نتایج و پیامدهای آن بر کارمندان و سازمان به ترتیب در جدول زیر آمده است. (ساروقی ، 1375)

 

 

 

 

 

در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان . در این حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است. در خصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است ، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است هر چند این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند. (استرون، 1377)

 

 

 

 

 

در سطوح بالای تعهد می توان گفت پیامدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی ، خانوادگی و اجتماعی هستند . در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایت بخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی دست بزند. به طور خلاصه به نظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی U معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نیارهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد. (صمد ، 2005) در یک مطالعه مودی و پورتر. پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی در سطح تجزیه و تحلیل (فرد ، گروه کاری ، سازمان ) مطرح شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری و مفهومی تعهد سازمانی
تعریف عملیاتی تعهد سازمانی
تعهد سازمانی    3
1-3-2-تعاریف تعهد    3
2-3-2-انواع تعهد    4
3-3-2-تعهد سازمانی و تعاریف آن    4
4-3-2-نظریه های تعهد سازمانی    7
1-4-3-2 مدل آلن و می یر    7
2-4-3-2 مدل ماتیو و زا جاک    9
شكل 9-2 عوامل ضروري ، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني   (ماتيووزاجاك،1990 :174 )    9
عوامل ضروری ومؤثر برای ایجاد تعهد در پنج دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از:    10
3-4-3-2 مدل مودی وهمکاران    10
شکل10-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی، پورتر استیرز،1982: 253)    11
4-4-3-2 مطالعه پورتر، استیرز(1974)    11
-2 )عواملي كه موجب تعهد اوليه مي شوند    12
5-3-2- عوامل موثر بر انواع تعهد    13
2-5-3-2  تعهد مستمر    15
3-5-3-2 تعهد هنجاری یا تکلیفی    16
6-3-2 اهمیت تعهد    16
7-3-2  نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    17
جدول (2-2) نتایج و پیامدهای احتمالی سطوح مختلف تعهد سازمانی اثر گذار بر کارمندان    17
(منبع ، حسینی کاشانی، 1385)    19
9-3-2 تعهد سازمانی معلمان    19
مبانی پژوهشی    21
منابع    28


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

خرید فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دریافت فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

خرید پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دریافت نمونه سوال عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

خرید پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دریافت مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

خرید فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

خرید مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از download

دانلود مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

خرید پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دریافت فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

خرید نمونه سوال عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دریافت فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

خرید فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دریافت فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

خرید کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از www

دانلود مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دریافت پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

خرید فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

خرید تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دریافت تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

خرید فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

خرید فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دریافت فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

خرید نمونه سوال عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

خرید فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دریافت فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دریافت فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دانلود کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از word

دریافت تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

خرید تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود پروژه عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دریافت کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دریافت مقاله عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود فایل عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دریافت فایل pdf عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

خرید کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دانلود کارآموزی عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

دریافت فایل word عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free

خرید تحقیق عوامل ضروری و پیامدهای ناشی از تعهد سازمانی از free


مطالب تصادفی