جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

این جزوه جز مجموعه کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است،در قالب pdf و در 111 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 1937 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: اعداد و کدگذاری

تستهای فصل اول 

پاسخنامه فصل اول 

فصل دوم: جبر بول – ساده سازی توابع – گیت های منطقی

تستهای فصل دوم

پاسخنامه فصل دوم

فصل سوم: مدارات منطقی ترکیبی

تستهای فصل سوم 

پاسخنامه فصل سوم 

فصل چهارم: مدارات ترتیبی

تستهای فصل چهارم

پاسخ سوالات فصل چهارم

فصل پنجم: شمارنده ها و ثبات ها

تستهای فصل پنجم

پاسخنامه فصل پنجم

قسمتی از متن جزوه


فصل اول: اعداد و کدگذاری  

زبان یک سیستم دیجیتال مجموعهای از صفر و یک ها است که همان اعداد در مبنای دو هستند. بنـابراین بطـورکلی 

مبناهای مختلف سر و کار داریم که همخانواده مبنای دو هستند با

تذکر 1: بطورکلی مبنای r، محدوده موردنظر o £ r r £ -1 . است  

مثال: مبنای 10 محدوده ارقام o £ £ 10 9 

اعداد علامتدارعداد علامت دار، اعدادی هستند که اعداد منفی و مثبت را نمایش میدهند برای تشخیص عدد مثبت یا منفی در سیستم 

دیجیتال بیت علامت (سمت چپترین بیت) بیانگر مطلب است.  

اگر بیت علامت عدد صفر، عدد مثبت، اگر بیت علامت عدد یک، عدد منفی است.  

 3 روش برای نمایش اعداد علامت : دار وجود دارد  

1 – روش علامت مقدار  

در این روش بیت سمت چپ عدد نشان دهنده، علامت است و هیچ ارزش دیگری ندارد. این بیت اگر 1 باشد عـدد منفـی 

است و اگر صفر باشد عدد مثبت است.  

n = 4 اعداد 5+ و 5- بصورت زیر نمایش داده می شوند .

تستهای فصل اول  

تست 1: اعداد 111 1 o o o o 1o 1o o 11 1 , به صورت مکمل 2 نمایش داده شدهاند. حاصل جمع این دو عدد با یـک 

جمع کننده مکمل دو کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟  

 399+ (4                    (143+ 3                -113 (2             – (15 1 

تست 2: کدام جمله در رابطه جمع هشت بیت زیر درست است؟ scomplement2    

1) سمت چپ حذف میشود و حاصل درست است.  

2) سمت چپ over flow است و حاصل غلط است.  

3) سمت چپ نشانگر علامت حاصل است.  

4) حاصل را با بیت 1 سمت چپ جمع کرد.  

1 11 11 
11 11 1 
11 1111 

o o o 
o o o 
o o o 
  
تست 3: ارزش معادل کدام گزینه صحیح است؟  
Dec Hexa decimal Binary octal imal 
 77/35 22 99/ ID/FD 1( 111o o 1/ 111111 1 
 35 67/ 29 99/ ID/FD 2( 111o o 1/ 111111 1 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 3( 
111o o 1/ 111111 1 35 67/ 29 89/ ID/FD 4 
 
پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دریافت مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

خرید مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از download

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

خرید کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از www

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دریافت تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

خرید فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

خرید نمونه سوال جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

خرید فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از word

دریافت تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود پروژه جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت مقاله جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود فایل جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل pdf جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دانلود کارآموزی جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

دریافت فایل word جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free

خرید تحقیق جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر از free


مطالب تصادفی