پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 2
حجم 16 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

 به منظور ارزيابي خودكارامدي اعضاي هيأت علمي نيز از مقیاس خودكارامدي حرفهاي ريگس و همكاران (1994) استفاده شده است. اين مقیاس نيز داراي طيف هفت گزينه اي از كاملا مخالف تا كاملا موافقم مي باشد كه براي محاسبه روايي آن از روش تحليل گويه و براي سنجش پايايي آن نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است که مطابق با نتايج گزارش شده در جدول زیر از پايايي  بالايي برخوردار بوده‌ است. پرسشنامه دارای 14 سوال می باشد

 

 

جدول: روايي و پايايي مقياس خودكارآمدي حرفه اي
  آلفای کرونباخ      طيف ضرائب همبستگی و سطح معناداری    
خودکارآمدی حرفه ای

٨٠/٠                        ٥٢/٠-  ٠٥/٠
٠٠٠١/٠    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

خرید فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

خرید پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

خرید پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دریافت مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

خرید فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

خرید مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

خرید پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

خرید فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از www

دانلود مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

خرید فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود پروژه پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دریافت مقاله پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود فایل پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

دریافت فایل word پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994) از free


مطالب تصادفی