دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن

دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن

هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 100 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند.یکی از منابع مهم سازمان ، نیروی انسانی است. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها ، ارتقاء بهره وری و اثربخشی و همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در توسعه کارکنان و سازمان می باشد.(بهبهانی ، 1391؛97)

ارزیابی عملکرد به مجموعۀ اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیت ها می باشد. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (بروآد بنت،  2007؛ 92) . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. 

 

 

 

دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد

    الف-  دیدگاه رفتاری 
در این دیدگاه در جریان ارزیابی عملکرد یک مدیر رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی می کند. از جمله معیارهای ارزیابی عبارتند از: خلاقیت، کاردانی، مهارت، نوآوری، مسئولیت پذیری قانون گرایی، انظباط کاری، تسلط برکار، قوه استدلال و ادراک، آموزش پذیری و… از جمله معایب این دیدگاه ذهنی بودن آن می باشدکه این مورد را از عینیت و واقعیت دور می کند. 

 

     ب-دیدگاه کمی
در این دیدگاه عوامل کمی بر عملکرد سیستم های سازمانی تعیین واندازه گیری شده و سپس عملکرد نیروی انسانی با توجه به این عوامل کمی مورد ارزیابی قرارمی گیرد. عواملی چون: میزان تولید، درصد ضایعات، نوع فناوری، برنامه تولید مواد و قطعات و فرآیندهای تولید بر عملکرد سیستم های تولیدی موثر هستند. دراین دیدگاه نسبت به تعیین و ارزیابی عملکرد نیروی انسانی به صورت کمی اقدام می شود.

.
.
.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه    1
1-2  ارزیابی عملکرد    2
1-1-2 مفهوم عملکرد    2
2-1-2 عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن    3
3-1-2 تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان    5
4-1-2 سیرتکاملی ارزیابی عملکرد    9
5-1-2 ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان    12
6-1-2  اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان    13
7-1-2 تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان    14
8-1-2  فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان    16
9-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان    17
10-1-2 سطوح ارزیابی عملکرد    18
11-1-2 دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد    18
12-1-2 مدل های ارزیابی عملکرد    19
1-12-1-2  روش درجه بندی ترتیبی    19
2-12-1-2 روش مقایسه فرد به فرد    20
3-12-1-2 روش مقیاسی    20
4-12-1-2 روش چک لیست    21
5-12-1-2  روش وقایع حساس    22
6-12-1-2  روش مدیریت برمبنای هدف MBO    22
7-12-1-2  روش بررسی داخلی    23
8-12-1-2 روش ارزیابی 360 درجه    23
13-1-2 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان    23
منابع    27

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

خرید فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دریافت فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

خرید پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دریافت نمونه سوال دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

خرید پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دریافت مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

خرید فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

خرید مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از download

دانلود مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

خرید پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دریافت فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

خرید نمونه سوال دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دریافت فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

خرید فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دریافت فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

خرید کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از www

دانلود مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دریافت پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

خرید فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دریافت کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

خرید تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دریافت تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

خرید فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

خرید فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود نمونه سوال دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از pdf

دانلود کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دریافت فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

خرید نمونه سوال دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

خرید فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دریافت فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دریافت فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دانلود کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از word

دریافت تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

خرید تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود پروژه دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دریافت کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دریافت مقاله دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود فایل دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دریافت فایل pdf دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

خرید کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دانلود کارآموزی دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

دریافت فایل word دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free

خرید تحقیق دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن از free


مطالب تصادفی