فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان

هدف از فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان با عنوان کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از  فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان با عنوان کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران می باشدامروزه شهرها با افزايش مداوم جمعيت و نيازهاي اجتماعي وابسته به آن روبرو هستند ولي منابعي که در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد به همان نسبت افزايش نمي يابد. اهميت حفظ تعادل بين نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي نسل حاضر و آينده از طيف توسعه انساني پايدار، تغيير پارادايمي را در مديريت شهري و  ارائه ي خدمات شهري به وجود آورده است. اين تغيير پارادايم به ورود مفاهيمي چون مشارکت شهروندي، جامعه مدني، مقتدرسازي ، مشغوليت مدني  و حکمراني شهري انجاميده است(شريفيان ثاني، 1388، ص 43).

 

 

مشاوره و کسب نظر شهروندان، در صورتي که واقعي باشد، سودمند است. مخالفان نظارت شهروندي چنين نظارتي را سد راه ارائه ي خدمات مطلوب مي دانند. مشارکت عمومي همواره، امري مطلوب به شمار مي آيد، اما برنامه ريزان در عمل، براي جلب مشارکت شهروندان با مشکل روبرويند. مشارکت گونه هاي مختلف دارد که برخي از آن ها عبارتند از: مشارکت از طريق مشاوره و درخواست پاسخ به پرسش ها از سوي اجتماعات و مشارکت به دليل انگيزه هاي مادي که در آن اجتماع منابعي مانند نيروي کار و پول و غذا را در برابر محرک هاي مادي در اختيار مي گذارند(شريفيان ثاني، 1388، ص 42).

 

 

 

يکي از جنبه هاي بارز مشارکت مردم در اداره ي امور شهر برقراري ارتباط با شهرداري از طريق سامانه ي مديريت شهري 137 شهرداري تهران مي باشدکه تلاش نموده با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداري، محله گرايي و مشارکت مردمي به رسيدگي به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران بپردازد. از طرف ديگر، امروزه شهرداري ها نيز هم چون ديگر سازمان ها غرق در انبوه داده ها و اطلاعاتي هستند که استفاده از آن ها در بيشتر موارد، محدود به انجام کارهاي جاري شده است. داده کاوي که استفاده از آن نيز روز به روز توسعه مي يابد، مي تواند منجر به استفاده از اين اطلاعات در زمينه ي تصميم گيري هاي استراتژيک شود. در اين فصل به ارائه ي مباني نظري تحقيق، مفاهيم و ابعاد تحقيق و مدل مفهومي تحقيق مي پردازيم.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه        8
2-1-   مباني نظري    9
2-1-1-    تاريخچه داده کاوي    9
2-1-2-    تعريف داده کاوي    10
2-1-3-    انواع داده کاوي    11
2-1-4-    دلايل استفاده از داده کاوي    12
2-1-5-    پيش نيازهاي يک داده کاوي موفق    12

2-1-6-    مراحل فرايند داده کاوي ( استاندارد CRISP-DM )    13

2-1-6-1شناخت کسب و کار    14
2-1-6-2شناخت داده ها    14
2-1-6-3آماده سازي داده ها    15
2-1-6-4مدل سازي    15
2-1-6-5ارزيابي مدل    15
2-1-6-6توسعه ي مدل    16
2-1-7-    قابليت هاي اساسي داده کاوي    16
2-1-7-1   طبقه بندي    16
2-1-7-2   پيش بيني    17
2-1-7-3    تحليل خوشه اي    17
2-1-7-4    تخمين    18
2-1-7-5    گروه بندي شباهت يا قوانين وابستگي    19
2-1-7-6    توصيف و نمايه سازي    20

2-1-8-    دسته بندي الگوريتم هاي داده کاوي    20

2-1-9-    الگوريتم هاي خوشه بندي    21
2-1-9-1روش افرازي ( تقسيم بندي)    21
2-1-9-1-1الگوريتم K-MEANS    22
2-1-9-2روش هاي سلسله مراتبي    22
2-1-9-3روش هاي مبتني بر چگالي    23
2-1-10-    الگوريتم هاي وابستگي قواعد    23
2-1-10-1الگوريتم Naïve    23
2-1-10-2 الگوريتم Apriori    24
2-1-11-    الگوريتم هاي طبقه بندي    26
2-1-11-1الگوريتم درخت طبقه بندي و رگرسيون  (CART)    26
2-1-11-2الگوريتم درخت تصميم C4.5    27
2-1-11-3الگوريتم هاي شبکه هاي بيزين    29
2-2-1-    مديريت شهري و شهرداري    30
2-2-2-    نقش فن آوري اطلاعات در توسعه ي مديريت شهري    31
2-2-3-    معرفي سامانه مديريت شهري 137 شهرداري تهران    33
2-2-3-1نحوه ي عملکرد سامانه مديريت شهري 137    36
2-2-3-2ماموريت هاي مرکز سامانه مديريت شهري 137    38
2-2-3-3رويکردهاي اجرايي مرکز سامانه مديريت شهري 137    38
2-2-3-4چشم انداز مرکز سامانه مديريت شهري 137    39
2-2-3-5ساختار سازماني سامانه مديريت شهري 137    39
2-2   مدل مفهومي تحقيق    40
2-3-   ادبيات ياپيشينه تحقيق    40
2-4-   خلاصه فصل دوم    44

 

فهرست منابع      

 

 

فهرست  جداول
جدول 2-1 : نمونه اي از جدول پيام    35
جدول 2-2: تحقيقات خارجي در زمينه کاربرد داده کاوي در مراکز تماس    444

 

 

فهرست شکل ها
شکل 2-1 مراحل فرايند کشف دانش و جايگاه داده کاوي.    11
شکل2-2 مراحل فرايند CRISP-DM    13
شکل 2-1 چرخه گردش پيام- ماخذ: مرکز سامانه 137    36
شکل 2-2ساختار سازماني سامانه مديريت شهري سامانه 137-ماخذ: مرکز مديريت سامانه 137    39
شکل2-3 مدل مفهومي تحقيق    40

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در سازمان از free


مطالب تصادفی