جزوه حقوق مدنی 4

جزوه حقوق مدنی 4

جزوه حقوق مدنی 4 ، کد 0256 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 8505 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


الزامات خارجی از قرارداد

منبع درسی

وقایع طبیعی

وقایع حقوقی به معنای عام

اعمال حقوقی

وقایع حقوقی در معنای خاص

مفهوم مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت

منابع مسئولیت

ارکان مسئولیت

مسئولیت های خاص و مختلط

آثار مسئولیت مدنی(نحوه جبران خسارت)

رابطه میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی

 

فصل اول : مبانی و منابع مسئولیت


نظریه تقصیر

انتقاد از نظریه تقصیر

نظریه خطر

تعدیل نظریه تقصیر

فرض مسئولیت

نتیجه

منابع مسئولیت

بررسی عناوین ضمان قهری در قانون مدنی

غصب

اتلاف

اتلاف بالمباشره

اتلاف بالتسبیب

تفاوت های میان اتلاف و تسبیب

اجتماع سبب و مباشر

دیگر منابع مسئولیت مدنی

قانون بیمه اجباری

نتیجه گیری

 

فصل دوم : ارکان مسئولیت


وجود ضرر

مفهوم و اقسام ضرر

خسارت ناشی از عدم النفع

ضرر ناشی از تضبیع حق یا از بین رفتن موقعیت ها

شرایط ضرری که قابل مطالبه است

ایراد مسئول و اسقاط حق

جبران خسارت بوسیله بیمه

فعل زیانبار عنصر نامشروع بودن

عناوین معاف کننده

دفاع مشروع

حکم قانون یا مقام صالح

اجبار یا اکراه

غرور

اضطرار

اجرای حق

رضایت زیان دیده

تقصیر

تعاریف تقصیر

درجه تقصیر

تقصیر عمدی و غیر عمدی

چهره های خاص تقصیر

تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله

تعهد به نتیجه

تعهد به وسیله

تعیین سبب در یک حادثه معین

اسباب طولی

اسباب عرضی

تعدد اسباب

جمع بندی نظریات پیشنهاد شده

اسباب عرض

اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت

قوای قاهره

اثر دخالت قوه قاهره

فعل شخص ثالث

نحوه تقسیم خسارت بین مسئولان

تقصیر زیان دیده

نمونه دیگر

 

فصل سوم : مسئولیت های خاص و مختلط


مقدمه

مسئولیت ناشی از فعل غیر

مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارکنان

شرایط تحقق مسئولیت کارفرما

امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول

مسئولیت سرپرست با محافظ صغیر و مجنون

مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود

مسئولیت متصدی حمل و نقل

مسئولیت ناشی از حفاظت و مالکیت اشیا

مسئولیت ناشی از خرابی بنا

مسئولیت مالک با متصرف حیوان

مسئولیت در املاک مجاور

شرایط معافیت از مسئولیت

مسئولیت دارندگان اتومبیل

فرض تقصیر

نقصیر حفاظت

نظریه ایجاد خطر

مفهوم شخص ثالث و دارنده

دارنده وسیله نقلیه

تصادم وسیله نقلیه

قاعده تقسیم مسئولیت

اجرای قاعده در فرض های گوناگون

جمع بین قوانین مدنی و کیفری و بیمه

جمع بندی

 

فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی


جبارن خسارت

شیوه های جبران خسارت

جبران ضرر را از راه دادن معادل

دادن مثل

پرداخت قیمت

پرداخت قیمت

دادن بدن (بدل حیلوله)

تعیین میزان خسارت

مکان معتبر برای ارزیابی خسارت

راه های تامین جبران خسارت

ایجاد مسئولیت تضامنی

بیمه اجباری مسئولیت

تاسیس صندوق تامین خسارت بدنی

اثر قراردادها در مسئولیت

شرط عدم مسئولیت

شروط نا مشروع

شروط کیفری (وجه التزام)

تکمله


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از download

خرید فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از download

دریافت فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از download

خرید پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از download

دریافت نمونه سوال جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از download

خرید پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از download

دریافت مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از download

خرید فایل جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از download

خرید مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از download

دانلود مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از www

خرید پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از www

دریافت فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از www

خرید نمونه سوال جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از www

دریافت فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از www

خرید فایل جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از www

دریافت فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از www

خرید کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از www

دانلود مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دریافت پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

خرید تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دریافت تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از word

خرید نمونه سوال جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از word

خرید فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از word

دانلود کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از word

دریافت تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از free

خرید تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود پروژه جزوه حقوق مدنی 4 از free

دریافت کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از free

دریافت مقاله جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود فایل جزوه حقوق مدنی 4 از free

دریافت فایل pdf جزوه حقوق مدنی 4 از free

خرید کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از free

دانلود کارآموزی جزوه حقوق مدنی 4 از free

دریافت فایل word جزوه حقوق مدنی 4 از free

خرید تحقیق جزوه حقوق مدنی 4 از free


مطالب تصادفی