پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

هدف از این پروپوزال بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 166 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد مبارزه با پولشویی و با عنوان روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانک صادرات می باشد.از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.

 

 

 

تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مسئله    5
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7
1-5-اهداف تحقیق    8
1-5-1-هدف کلی    8
1-5-2-  اهداف ویژه:    8
1-5-3-اهداف کاربردی:    8
1-6-فرضیه های تحقیق    9
1-6-1-فرضیه اصلی :    9
1-6-2-فزضیه های فرعی:    9
1-7-روش تحقیق    9
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10
1-9-روش نمونه گیری    10
1-10-ابزار گردآوری داده ها    11
1-11-تعريف واژه‏ها    11

 

روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه    123
3-2-قلمرو تحقيق    124
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق    124
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    124
3-3-روش نمونه گیری    124
3-4-تعیین حجم نمونه    125
3-5-ابزار گردآوری داده ها    126
3-6-بررسی پایایی    126
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق    128
3-8-تعيين روايي    130
3-9-روش تحقیق    130
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف    131
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن    132
3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون    133
3-9-4  رگرسیون خطی    134
3-9-5  آزمون فریدمن    137

منابع    
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

خرید فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دریافت فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

خرید پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

خرید پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دریافت مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

خرید فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

خرید مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از download

دانلود مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

خرید پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دریافت فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

خرید نمونه سوال پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دریافت فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

خرید فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دریافت فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

خرید کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از www

دانلود مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دریافت پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

خرید فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

خرید تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

خرید فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

خرید فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دریافت فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

خرید نمونه سوال پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

خرید فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دریافت فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دریافت فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دانلود کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از word

دریافت تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

خرید تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود پروژه پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دریافت کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دریافت مقاله پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود فایل پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دریافت فایل pdf پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

خرید کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دانلود کارآموزی پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

دریافت فایل word پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free

خرید تحقیق پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها از free


مطالب تصادفی