پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

هدف از این پروپوزال بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 138 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

نمونه پروپوزال استقرار مدیریت دانش در شرکت می باشد. مدیریت دانش یک ابزار مدیریتی است که بوسیله برخی از شیوه ها و تکنیک ها، مجموعه ای از اصول با هدف ایجاد، تبدیل، انتشار و استفاده از دانش، معرفی می شوند (تنریوردی ، 2005: 325). از جمله مزایای فراهم شده توسط دانش می توان به شناسایی و خلق ایده های ارزشمند، تجاری سازی ایده ها و ارزش ایجاد شده توسط آن اشاره کرد (یانگ و چن ، 2007، 97).

 

 

 

امروزه سازمان هايي كه داراي مزيت رقابتي پايدار هستند، به موفقيت بالاتري در بازار دست پيدا مي كنند (بچینا ، 2005:99). چوي  و همكاران (2008) بيان مي كنند كه در شرايط كنوني، مزيت رقابتي پايدار تنها با بكارگيري دانش براي نوآوري به دست مي آيد (چوی، 2008، 235). به همين دليل امروزه، دانش يك دارايي ارزشمند سازماني به حساب مي آيد كه نيازمند مديريت است. هسته اصلي مديريت دانش، كسب دانش مناسب براي افراد مناسب در زمان و ساختار مناسب است (مدهوشی و ساداتی ، 2010، 393).

 

 

 

تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید. سرانجام با جمع آوری پرسشنامه داده‌های مربوط به آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ارتباط بین متغیر‌ها مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»
چکیده  1
فصل اول. کلیات تحقیق
1-1- مقدمه  3
1-2- بيان مساله  4
1-3- ضرورت انجام تحقيق  6
 1-4- چارچوب نظري تحقيق  7
1-5-  هدف اصلي  9
1-6- اهداف فرعي  9
1-7- فرضيات اصلی تحقیق  9
1-8- تعريف مفهومي متغير هاي تحقيق  9
1-8-1- ساختار سازمانی  9
1-8-2- فرهنگ سازمانی  10
1-8-3- فناوري اطلاعات  10
1-8-4- منابع انساني  10
1-8-5- مدیریت دانش  11
1-9- تعريف عملياتي  متغير هاي تحقيق  11
1-9-1- فرهنگ سازماني  11
 1-9-2- ساختار سازماني  11
1-9-3 – فناوري اطلاعات  11
1-9-4 – منابع انساني  11
1-10- مديريت دانش  12
1-11-  قلمرو تحقيق(زماني، مكاني ،  موضوعي)  12

 روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه  63
3-2- روش تحقيق  63
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری  64
3-4- روش نمونه گیری  65
3-5-  فرآیند اجرایی پژوهش  68
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات  69
 3-6-1- تحقيقات ميداني  69
3-7- روایی و پايايي پرسشنامه  70
3-7-1- روایی پژوهش  70
3-7-2- تعیین پایایی پرسشنامه  71
3-8- تکنیک های آماری مورد استفاده  73
3-8-1- آمار توصيفي  73
3-8-2- آمار استنباطي  73

 

 

 

منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید نمونه سوال پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

خرید نمونه سوال پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

خرید فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود پروژه پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت مقاله پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت فایل pdf پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود کارآموزی پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت فایل word پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید تحقیق پروپوزال استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free


مطالب تصادفی