مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 209 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

امنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تا حدودی به برداشت فرد از محیط کار بستگی دارد. در تعریف آن گفته اند: امنیت شغلی، احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن ارضای نیازها و خواسته های مشخصی تحقیق می یابد (شاکری نیا، 1376) 

 

 

 

 

 

 

نیاز به امنیت از جمله مسائلی است که همواره ذهن آدمی را بخود مشغول نموده است، نیاز به ایمنی و امنیت واقعی، میل ادمی در خصوص حفظ وضع موجود و اطمینان نسبت به ثبات وقایع و روند تحولات در آینده است. نیاز به حفظ موقعیت شغلی و یا به تعبیری امنیت شغلی که یکی از نیازهای ایمنی بشر محسوب می گردد بین تمامی افراد سازمانها در دنیا، در حد معقولی نیازی محسوس و یکسان  می باشد، اما آنچه در این زمینه بین جوامع تفاوتهایی را به وجود می آورد، انتظار کارکنان کشورهای مختلف از امنیت شغلی و تفسیری است که از حد معقول امنیت در فرهنگهای مختلف به عمل می آید. اطمینان فرد به آینده شغلی خود و عدم نگرانی از برکناری از شغل؛ بسیاری از تنش ها،و اضطرابهای روانی کارکنان را کاسته وآنان را برای تحقق اهداف سازمان مهیا تر می سازد.

 

 

 

 

احساس امنیت ، مستلزم توانایی در حفظ آن چیزی است که شخص دارد و حصول اطمینان از توانایی امرار معاش درآینده است(سرمد،1372:120) . به عبارت دیگر، امنیت شغلی، حق تداوم اشتغال است که معمولاً تا زمان بازنشستگی ادامه می یابد و حدودی است که کارکنان در آن حیطه اطمینان حاصل می کنند که شغلشان را از دست نخواهد داد(خالقی ، 1377).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی امنیت شغلی

تعریف عملیاتی امنیت شغلی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امنیت شغلی

مقدمه    6
1-2- بخش اول- امنیت شغلی    7
1-1-2مقدمه    7
3-1-2 جایگاه امنیت شغلی در تئوریهای مدیریت    11
1-3-1-2 تئوری کلاسیک و امنیت شغلی    11
2-3-1-2 تئوری نئوکلاسیک و امنیت شغلی    11
3-3-1-2 عوامل مؤثر بر امنیت شغلی (دیدگاه های جدید)    13
1-4-1-2 رضایت مادی (حقوق و دستمزد)    16
2-4-1-2 عاطفی بودن محیط کار    18
3-4-1-2  ثبات شغلی    20
تعریف ثبات شغلی    20
4-4-1-2  امکان بروز خلاقیت در شغل    21
تعاریف خلاقیت    21
5-1- 2 عوامل موثر بر امنیت شغلی    23
2-5-1-2 عوامل شغلی    25
7-1-2 عدم امنیت شغلی و پیامدهای آن    27
– مبانی پژوهشی    31
2-Klein    37
جمع بندي    37
نام مولفه ها    38
1-ثبات شغلی    38
2- امکان بروز خلاقیت در شغل    38
3-عاطفی بودن محیط کار    38
4-رضایت مادی    38
5-وجود نظام های فعال و رسیدگی به شکایات کارکنان و دفاع از آن ها    38
چارچوب مفهومی پژوهش    38
1- تعهد عاطفی    38
2- تعهد مستمر    38
3- تعهد هنجاری    38
استرس شغلی    38
نام مولفه    38
1- نگرش به مهارت    38
2- قدرت تصمیم گیری    38
3- کنترل وظایف    38
4- فشار کاری و زمانی    38
5- ابهام نقش    38
6- عدم امنیت شغلی    38
7- کمبود ارزش    38
8- حمایت اجتماعی مدیر    38
منابع    40

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت شغلی از free


مطالب تصادفی