پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی

پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی

پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی
دارای 47 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 47
حجم 413 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی پروتکل

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


جلسه اول

درک شفقت به خود ذهن آگاه

جلسه دوم

تمرین ذهن آگاهی

جلسه سوم

تمرین مهربانی ومهر ورزیدن

جلسه چهارم

یافتن جایگاه شفقت در خودتان

جلسه پنجم

عمیق زندگی کردن

جلسه ششم

مدیریت احساسات و عواطف دشوار

جلسه هفتم

تغیر روابط

جلسه هشتم

قبول و پذیرش زندگی

 

قسمتی از جلسات این پروتکل :


جلسه اول

درک شفقت به خود ذهن آگاه :

درجلسه اول تمام شرکت کنندگان به همدیگر معرفی می شوندMSC و برنامه نیز به آن ها معرفی میشود. اساسا تجربی است . در یک تمرین رقابتی اعضای گروه تفاوت میان چگونگی رفتار با خودشان و چگونگی رفتار با فردی که او را دوست دارند در هنگام دشواری های زندگی تشخیس میدهند . سپس سه عنصر شفقت به خود آموزش داده میشود .این یک تمرین کوتاه است که در آن فرد عبارات زیر (یا عبارات مشابه با آن ها)

را در هنگام مواجه با مشکل واسترسدر زندگی تکرار می کنند : این یک لحظه دشوار ورنج است. رنج کشیدن بخشی از زندگیست (اصول مشترک بشری)ومنباید باخودمهربان باشم (مهر بانی با خود). همه این عبارت ها باهم به فرد کمک میکند تا کمتر احساس انزوا کند وآرامش را به وجود خود بازگرداند همچنین از شرکت کنندگان خواسته میشودکه نقطه ای از بدن خود را بیا بند که با فشردن انگشتانشان در آنجا احساس آرامش میکند. شفقت به خود راتنها میتوان در یک محیط امن یاد گرفت بنا بر این در طی برنامه شرکت کنندگان تشویق می شوند از خود بپرسند من به چه چیز احتیاج دارم. به صورت ساده سوال پرسیدن به خودی خودشیک نوع تمرین شفقت به خود است وبه این معناست که افراد به خود اعتماد دارند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

خرید فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دریافت فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

خرید پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دریافت نمونه سوال پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

خرید پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دریافت مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

خرید فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

خرید مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از download

دانلود مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

خرید پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دریافت فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

خرید نمونه سوال پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دریافت فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

خرید فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دریافت فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

خرید کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از www

دانلود مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دریافت پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

خرید فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دریافت کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

خرید تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دریافت تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

خرید فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

خرید فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود نمونه سوال پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از pdf

دانلود کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دریافت فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

خرید نمونه سوال پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

خرید فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دریافت فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دریافت فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دانلود کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از word

دریافت تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

خرید تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود پروژه پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دریافت کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دریافت مقاله پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود فایل پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دریافت فایل pdf پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

خرید کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دانلود کارآموزی پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

دریافت فایل word پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free

خرید تحقیق پروتکل شفقت به خود در روشهای درمانی بالینی از free


مطالب تصادفی