فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990)

فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990)

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) اندلر و پارکر (1990)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 14 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس

نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا  (CISS-SF) اندلر و پارکر (1990): در پژوهش حاضر، جهت بررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه ی راهبردهای مقابله از پرسش نامه ی مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر (1990) استفاده شد. این آزمون سه زمینه ی اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد: مقابله ی مسئله مدار یا برخورد فعال با موضوع در جهت حل آن، مقابله ی هیجان مدار یا متمرکز بر پاسخ های هیجانی به مسئله، و مقابله ی اجتنابی یا فرار از مسئله که به دو شکل روی آوردن به اجتماع و فرد دیگر و یا روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه بروز می کند(اندلر و پارکر، 1990).

 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا

گفتنی است که روش غالب هر فرد با توجه به نمره ی وی در هریک از ابعاد سه گانه روش های مقابله ای تعیین می شود. به بیان دیگر، هر کدام از رفتارها که در این مقیاس، نمره ی بالاتری را کسب می کنند، آن رفتار، به عنوان روش مقابله ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می شود.هر سؤال، به صورت مقیاس لیکرت از درجه ی هرگز (1) تا خیلی زیاد (5) نمره گذاری می شود. در پژوهش کوهن و همکاران (2006؛ به نقل از شکری، 1388)، ضرایب آلفای کرونباخ، و ضرایب همبستگی حاصل از آزمون بازآزمون خرده مقیاس ها نشان داد که این آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.اندلر و پارکر (1990)، پایایی روش های مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را به ترتیب برای نمونه ی پسران 92/0، 82/0 و 85/0 و برای نمونه ی دختران 90/0، 85/0 و 82/0 به دست آوردند.نسخه ی کوتاه شده ی این آزمون، 21 سؤالی بوده و هر 7 سوال یک راهبرد مقابله را می سنجد.

 

 

 

 

 

تفسیر پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا

 سؤالات 1-4-7-9-15-18-21 روش مقابله ی اجتنابی، سؤالات 2-6-8-11-13-16-19 روش مقابله ی مسئله مدار و سؤالات 3-5-10-12-14-17-20 روش مقابله ی هیجان مدار را می سنجند. حداکثر نمره برای هر روش 35 و حداقل آن 7 می باشد.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

خرید فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دریافت فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

خرید پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دریافت نمونه سوال فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

خرید پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دریافت مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

خرید فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

خرید مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از download

دانلود مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

خرید پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دریافت فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

خرید نمونه سوال فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دریافت فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

خرید فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دریافت فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

خرید کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از www

دانلود مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دریافت پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

خرید فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دریافت کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

خرید تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دریافت تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

خرید فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

خرید فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود نمونه سوال فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از pdf

دانلود کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

خرید نمونه سوال فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

خرید فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دریافت فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دانلود کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از word

دریافت تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

خرید تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود پروژه فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دریافت کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دریافت مقاله فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود فایل فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دریافت فایل pdf فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

خرید کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دانلود کارآموزی فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

دریافت فایل word فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free

خرید تحقیق فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر (1990) از free


مطالب تصادفی