جزوه زیست شناسی عمومی 2

جزوه زیست شناسی عمومی 2

جزوه زیست شناسی عمومی 2 ، کد 0089 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 2889 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون باز

دستگاه گردش خون بسته

مسیرهای گردش خون

گردش عمومی بزرگ (سیستماتیک)

گردشششی کوچک (ریوی)

دسته بندی رگ های خونی

سرخ رگ ها

موی رگ ها

سیاه رگ ها

ساختمان دیواره قلب

ویژیگی ماهیچه قلب

اعمال قلب

ترکیب خون

گویچه های سرخ (اریترویست ها)

هموگلوبین

گویچه های سفید(لوکوسیت ها)

تقسیم بندی گویچه های سفید از لحاظ شکل ساختار

مونوسیت ها

لنفوسیت ها

پلاسموسیت ها

گرانولویست ها (گویچه های سفید با هسته چند بخشی )

نوتروفیلها

ائوزینوفیلها

بازوفیلها

خاصیت شیمیوتاکسی

پلاکت ها

تشکیل لخته

هموپوئزیس (خون سازی)

فرآیند ایمنی در پستانداران

مقاومت میزبان

دفاع سطحی مکانیکی

دفاع سطحی شیمیایی

دفاع سطحی میکروبی

دفاع به روش بیگانه خور

دفاع به روش ایمنی

ایمنی اکتسابی

پادتن ها

اثرات ویژه پادتن ها

اپسونین ها

لیزین ها

آگلوتینین ها

آنتی توکسین ها

بیماری و ایمنی

واکسیناسیون و واکسن

انتقال اینی

بیماری ایدز

فاز کوتاه مدت

فاز میان مدت

فاز دراز مدت یا دوره بیماری

چگونگی و عملکرد ویروس ایدز

هورمونها

غدد بیرون ریز

غدد درون ریز

دسته بندی هورمونها

هورمون های پیتیدی

هورمون های استروئیدی

هورمون های عصبی

وازوپرسین

اکسی توسین

هورمون های بخش پیشین هیپوفیز

هورمون آدرنوکورتیکوتروپین

هورمون پرولاکتین

هورمون

هورمون محرک رشد

هورمون محرک تیروئید

غده تیروئید

اعمال هورمون تیروئید

گواتر

هیپوتیروئیدی

هیپرتیروئیدی

هورمون کلسی تونین

غده پاراتیروئید

غده فوق کلیه

غده پانکراس

دیابت شیرین

دیابت تیپ 1

دیابت تیپ 2

تقسیم سلولی

هسته

کروموزم ها

هیستون

نوکلئوروم

کروموزوم های هومولوگ

سلول های دیپلوئید

سلول های هاپلوئید

اتوزوم

کروموزوم های جنسی

تهیه کاریوتایپ

تولید مثل غیر جنسی و تولید مثل جنسی

الگوی تقسیم یاخته ای انسان

چرخه یاخته

اینترفاز

میتوز

تلوفاز

پروفاز (تشکیل دستگاه تقسیم)

متافاز

آنافاز

شکل

تلوفاز

سیتوکنیز

تقسیم میوز

تقسیم میوزی

کرانسیک اور

متافازمیوز

آنافازمیوز

تلوفاز میوز

تقسیم میوزی

اسپرم زایی

تخمک زایی

ژنتیک

فرضیه های مندل

هموزیگوت

هتروزیگورت

ژنوتیپ

فنوتیپ

لوکوس

قانون مندل یا قوانین وارث

قانون اول قانون تفکیک ژن ها

قانون دوم قانون جور شدن مستقل ژن ها

وراثت چند ژنی

چیرگی ناقص

هم چیرگی

پلیوتروپی

صفات وابسته به جنس

ژن های وابسته x

معیار های صفات وابسته به x

صفات تحت نفوذ جنس

جهش

جهش ژنی

جهش کروموزوی

تغییر در تعداد کروموزوم ها

حذف (افتادگی)

مضاعف شدن(تکرار)

واژگونی (وارونگی)

جابه جایی

جهش دریاخته ها

جهش ژرمنیال

جهش سوماتیکی

وراثت برون هسته ای

بیماری ژنتیکی

ریسک بازگشت

اختلالات اتوزومی

بیماری اختلالات اتوزومی

هیپر کلستروی خانوادگی

بیماری هانتینگتون

نوروفیبروماتوز

آکندروپلازی

پلی داکتیلی

اختلالات اتوزومی نهفته

بیماری های اختلالات اتوزومی نهفته

فینل کتونوری

کم خونی داسی شکل

تالاسمی

کالا کتوزومی

بیماری گوشه

بیماری های وابسته به x

بیماری هموفیلی

دیستروفی (تباهی )ماهیچه ای دوشن

رنگ کوری

بیماری های لش نیهان

بیناری راشیتیسم مقاوم به ویتامین D

بیماری کروموزونی

شایعترین ناهنجاری های کروموزومی

اکولوژی

اکوسیستم

بخش بندی اکوسیستم

بیوسفر

انرژی خورشید

چرخه مواد

گردش آب

چرخه کربن

اثر گلخانه ای

چرخه اکسیژن

چرخه نیتروژن

چرخه فسفر

آلودگی های محیط

آلودگی های خطرناک محیط زیست

زنجیره غذایی و شبکه غذایی

هروم های اکوسیستم

انرژی خورشید

میکروبیولوژی

ویروس ها

چرخه زندگی ویروس ها

را های ورود ویروس به بدن میزبان

باکتری ها

ساختار باکتری

بیماری زایی باکتری ها در گیاهان

بیماری زایی باکتری ها در انسان

پروتوزوئرها

بیماری های ناشی ز پروتوزوئرها

کنترل و درمان بیماری های پ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

خرید فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دریافت فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

خرید پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دریافت نمونه سوال جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

خرید پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دریافت مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

خرید فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

خرید مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از download

دانلود مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

خرید پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دریافت فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

خرید نمونه سوال جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دریافت فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

خرید فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دریافت فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

خرید کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از www

دانلود مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دریافت پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

خرید فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

خرید تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دریافت تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

خرید فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

خرید فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دریافت فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

خرید نمونه سوال جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

خرید فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دریافت فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دریافت فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دانلود کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از word

دریافت تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

خرید تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود پروژه جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دریافت کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دریافت مقاله جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود فایل جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دریافت فایل pdf جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

خرید کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دانلود کارآموزی جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

دریافت فایل word جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free

خرید تحقیق جزوه زیست شناسی عمومی 2 از free


مطالب تصادفی