جزوه حسابرسی

جزوه حسابرسی

جزوه حسابرسی کد 0395 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 108
حجم 16280 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


تعاریف و کلیات 
نگرش اجمالی بر تاریخچه حسابرسی
تعریف حسابداری
توضیح مراحل حسابداری
صورت های مالی اساسی
تعریف حسابرسی
انواع حسابرسان
اهمیت حسابرسی مستقل
مسئولیت قانونی حسابرسان مستقل
سازمان اداری موسسات حسابرسی
اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان
اصل استقلال و بیطرفی
اصل رازداری
اصل منع تبلیغ
اصل افشا حقایق
اصل اهمیت
اصول مورد قبول حسابداری
مفروضات حسابداری
اصول حسابداری
اصول محدود کننده
استاندارهای پیرفته شده حسابرسی
استاندارد های عمومی حسابرسی
استانداردهای اجرای عملیات
استاندارهای گزارشگری
برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس
کسب اطلاعات اولیه و تعیین اعداف و اولویت های حسابرسی
بودجه بندی(پیش بینی نیروی انسانی و زمان مورد نیاز و انعقاد قرارداد)
تعیین مراحل و نحوه انجام رسیدگی ها
تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی و تعیین وظایف و موسئولیت های آنان
پیش بینی نظارت بر حسن انجام کار
بایگانی حسابرسی
پرونده  های حسابرسی
پرونده جاری حسابرسی پرونده دائم حسابرسی
کاربرگهای حسابرسی
ماهیت محرمانه کاربرگ ها
کاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان
انواع کاربرگ های حسابرسی
روش های حسابرسی
محاسبه مجدد
ردیابی
سند رسی
بازرسی و مشاهده عینی
تجزیه و تحلیل اطلاعات و نسبت های مالی
مصاحبه و پرسش 
اخ تایید از اشخاص ثالث
کنترل های داخلی
تعریف کنترل های داخلی
اهداف کنترل داخلی
انواع کنترل های داخلی
حسابرسی ضمنی
عملیات حسابرسی
مراحل مختلف فعالیت های یک واحد اقتصادی
مراحل انجام حسابرسی ضمنی و بررسی سیستم کنترل های داخلی
حسابرسی نهایی
رسیدگی های اثباتی صورت های مالی
آزمون های حسابرسی
تقسیم بندی انواع حساب ها از نظر ماهیت
کنترل های اولیه حسابرسی
اموال ،ماشین آلات و تجهیزات
حساب ها و اسناد دریافتی
موجودی نقد و بانک
حساب ها و اسناد پرداختی
گزارش حسابرسی
ساختار گزارش حسابرسی
مدل های گزارش حسابرسی
بند های گزارش حسابرسی
جدول طبقه بندی بندهای توضیحی (موارد اشکال)
نمونه گزارش مقبول
نمونه گزارش مشروط
نمونه گزارش مردود
نمونه گزارش عدم اظهار نظر
منابع و ماخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از download

خرید فایل word جزوه حسابرسی از download

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه حسابرسی از download

دانلود فایل جزوه حسابرسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از download

دریافت مقاله جزوه حسابرسی از download

خرید فایل جزوه حسابرسی از download

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از download

خرید مقاله جزوه حسابرسی از download

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از www

خرید پروژه جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از www

خرید نمونه سوال جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل word جزوه حسابرسی از www

خرید فایل جزوه حسابرسی از www

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از www

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از www

خرید کارآموزی جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از www

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از www

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از pdf

دریافت پروژه جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه حسابرسی از word

خرید نمونه سوال جزوه حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از word

خرید فایل word جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از word

دریافت تحقیق جزوه حسابرسی از free

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از free

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از free

دریافت کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل word جزوه حسابرسی از free

دریافت مقاله جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه حسابرسی از free

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از free

خرید کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از free


مطالب تصادفی